Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Нүүр Холбоо барих
2001 онд “Хууль зүйн мэдээлэл” сэтгүүлд нийтлэгдсэн дүрэм журам PDF Хэвлэх И-мэйл
2013 оны 1-р сарын 02, Лхагва гариг, 01:14

Д/д

Тушаалын он, сар, өдөр

Тушаалын агуулга

Нийтлэгдсэн

дугаар

1

Монгол Улсын Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллийн сайдын 2000 оны 2 дугаар сарын 3-ны өдрийн 33 дугаар тушаал

Аж ахуйн нэгж, байгууллагад хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн ажлыг зохион байгуулах журам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

Монгол Улсын Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын 2000 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдрийн 140 дүгээр тушаал

Үйлдвэрлэлийн машин механизм, тоног төхөөрөмжид гэрчилгээ олгох журам

3

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд, Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2000 оны 9 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 34/31 дүгээр тушаал

Нийгмийн эмзэг бүлгийн болон 4 ба түүнээс дээших хүүхэд нь ерөнхий боловсролын сургуульд зэрэг суралцдаг өрхийн хүүхдэд хичээлийн хэрэглэлийг үнэ төлбөргүй олгох журам

4

Монгол Улсын Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын 2000 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 102 дугаар тушаал

Түлш, эрчим хүчний үйлдвэрүүдийн хэрэгцээт сэлбэг, материал ханган нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах журам

5

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2000 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн 28/123 дугаар тушаал

Ой, хээрийн түймрийн мэдээллийн тогтолцоог сайжруулах тухай

6

Монгол Улсын Хууль зүйн сайдын 2000 оны 3 дугаар сарын 6-ны өдрийн 103 дугаар тушаал

Хар тамхи, мансууралтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавих үндэсний зөвлөлийн ажиллах журам …/2 хавсралттай/

 

 

 

 

 

 

 

2

7

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2000 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 50 дугаар тушаал

Гэрчилгээний загвар, түүнийг олгох журам …/3 хавсралттай/

8

Монгол Улсын Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын 2000 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 115 дугаар тушаал

Үлгэрчилсэн дүрэм, гэрээ батлах

…/2 хавсралттай/

9

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2000 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 599 дүгээр тушаал

Бараа, тээврийн хэрэгслийг улсын орлого болгох, үнэлэх, шилжүүлэх, худалдан борлуулах, устгах журам

…/2 хавсралттай/

10

Монгол Улсын Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын 2000 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 90 дүгээр тушаал

Радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрлийг өрсөлдүүлэн шалгаруулж олгох түр журам

 

 

 

 

 

 

 

 

3

11

Монгол Улсын Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын 2000 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 108 дугаар тушаал

Монгол Улсад харилцаа холбооны ашиглалт, үйлчилгээ, үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл,бүртгэлийн гэрчилгээ олгох журам …/2 хавсралттай/

12

Монгол Улсын Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын 2000 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрийн 134 дүгээр тушаал

Хөтөч-тайлбарлагчийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгох журам

13

Монгол Улсын Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын 2000 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрийн 133 дугаар тушаал

Ангилал, зэрэглэл тогтоох тухай

14

Монгол Улсын Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын 2001 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 33 дугаар тушаал

Аймаг, хотын ерөнхий архитекторын дүрэм

15

Монгол Улсын Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын 2000 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрийн 136 дугаар тушаал

Зочид буудлын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам …/2 хавсралттай/

16

Монгол Улсын Гадаад хэргийн сайд, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2001 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 05/06 дугаар тушаал

Адилтгах албан тушаалын жагсаалт батлах тухай

 

 

 

 

4

17

Монгол Улсын Гадаад хэргийн сайд, Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2001 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 07/24 дүгээр тушаал

Монгол Улсаас гадаад улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрын ажилтан нарт олгох зарим зардал хангамжийн талаар мөрдөх журам

…/2 хавсралттай/

18

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2001 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдрийн 32 дугаар тушаал

Ан амьтан агнах, барих зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам

19

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2000 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 116 дугаар тушаал

Аж ахуйн нэгж, байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны үлгэрчилсэн заавар

 

5

20

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2000 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 116 дугаар тушаалын хавсралт /үргэлжлэл/

Аж ахуйн нэгж, байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны үлгэрчилсэн заавар

 

 

6

21

Монгол Улсын Сангийн сайдын 1999 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн 97 дугаар тушаал

Үнэт металлаас сорьцын шинжилгээнд дээж авах, шинжилгээ хийх, сорьцын баталгааны тэмдэг тавих журам …/2 хавсралттай/

 

 

 

 

 

 

7

22

Монгол Улсын Сангийн сайд, Батлан хамгаалахын сайдын 2000 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрийн 87/08 хамтарсан тушаал

Байгалийн гамшиг, үйлдвэрлэлийн томоохон ослын голомтод ажилласан мэргэжлийн аврагч, иргэнд урамшуулал, томилолтын болон бусад зардал олгох журам

23

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн 99 дүгээр тушаал

Нэгдсэн санхүүгийн тайланг бэлтгэх, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтын бүртгэлийн заавар

24

Монгол Улсын Хууль зүйн сайд, Сангийн сайдын 2000 оны 3 дугаар сарын 6-ны өдрийн 105/76 дугаар хамтарсан тушаал

Нийтийн албадан дуудлага худалдаа явуулах журам…/4 хавсралттай/

 

 

 

8

25

Монгол Улсын хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2001 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдрийн 47 дугаар тушаал

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албадан дуудлага худалдааг зохион байгуулж, явуулах журам

26

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2000 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 135 дугаар тушаал

Мэргэжлийн зөвлөл байгуулах, жура батлах тухай …/2 хавсралттай/

 

 

 

 

 

 

 

9

27

Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2000 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/67 дугаар тушаал

Улсын хилээр оруулж болох хүнсний зарим төрлийн бүтээгдэхүүний дээд хэмжээг тогтоох тухай

28

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2001 оны 1 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 16 дугаар тушаал

Нийслэл, аймгийн төв, бусад суурин газарт хэрэглээний мод, модон түүхий эд, түлээ худалдаалах, түүнд хяналт тавих журам

29

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2001 оны 2 дугаар сарын 7-ны өдрийн 48 дугаар тушаал

Байцаагчийн эрх олгох журам

… /4 хавсралттай/

30

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын сайдын 2001 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдрийн 38 дугаар тушаал

Дүрэм, үйл ажиллагааны чиглэл батлах тухай …/2 хавсралттай/

31

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2001 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн 113 дугаар тушаал

Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын код, нэр томъёоны тайлбарыг шинэчлэн батлах тухай …/6 хавсралттай/

 

 

12

 

 

 

 

 

 

12

32

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2001 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдрийн 44 дүгээр тушаал

Маягтын загвар шинэчлэн батлах тухай …/2 хавсралттай/

33

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2001 оны 3 дугаар сарыын 29-ний өдрийн 68 дугаар тушаал

Зарим ан амьтныг хамгаалах талаар авах арга хэмжээний тухай

34

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, гадаад хэргийн сайдын 2001 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдрийн 121/36 дугаар хамтарсан тушаал

Хилийн чанад дахь Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газраас иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийг хөтлөх заавар

35

Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2001 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдрийн А/43 дугаар тушаал

Махны хяналтын дүрэм

 

13

36

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2001 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн 95 дугаар тушаал

Олон улсын тээвэр зуучлалын үйлчилгээний зэрэглэл тогтоох журам …/2 хавсралттай/

 

 

 

14

37

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2001 оны 4 дүгээр сарын 6-ны өдрийн 109 дүгээр тушаал

Улсын төрөлжсөн олимпиад зохион байгуулах журам …/10 хавсралттай/

38

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2001 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 63 дугаар тушаал

Татвар ногдуулалтын тооцоог хянах, конторын шалгалт явуулах заавар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

39

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2001 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 100/32 дугаар хамтарсан тушаал

Гадаадын иргэнд Монгол Улсын харъяат хүүхдийг үрчлүүлэх журам

40

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2001 оны 4 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 113 дугаар тушаал

Монгол Улсын дээд боловсролын байгууллагад гадаадын иргэдийг суралцулах журам

41

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2001 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 71 дүгээр тушаал

Татварын давхар хяналт шалгалт хийх журам

42

Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2001 оны 5 дугаар сарын 10-ны А/59 дүгээр тушаал

Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд эргэлтийн хөрөнгийн зээл олгох түр журам

43

Монгол Улсын үйлдвэр, худалдааны сайдын 2001 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн 58 дугаар тушаал

Кассын машины болон тусгай тасалбарыг худалдан авагчдад олгох журам

 

 

 

 

 

16

44

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2001 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрийн 146 дугаар тушаал

Үндэсний татварын албанд кассын машин хэрэглэгчийг бүртгэх журам

…/5 хавсралттай/

45

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2001 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрийн 147 дугаар тушаал

Кассын машин ашиглах заавар, маягт батлах тухай …/4 хавсралттай/

46

Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2001 оны 5 дугаар сарын 21 ний өдрийн А/71 тоот тушаал

Монгол Улсад мал, амьтан, бүх төрлийн ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн импортлоход хорио цээрийн хяналт тавих түр журам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2001 оны 5 дугаар сарын 31 ний өдрийн А/80 тоот тушаал

Бэлчээр, тариалангийн хөнөөлт шавьж, мэрэгч амьтантай тэмцэх арга хэмжээнд мэргэжлийн хяналт тавих журам

48

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2001 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн 157 дугаар тушаал

Техникийн болон мэргэжлийн анхан, дунд шатны сургууль төгсөгчдийн боловсролын болон мэргэжлийн зэрэг олгох шалгалтын үлгэрчилсэн журам

49

Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газар, Хилийн цэргийг удирдах газар, цагдаагийн ерөнхий газрын дарыг 2001 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдрийн 515/539/232 дугаар хамтарсан тушаал

Улсын хилээр нэвтрүүлэх авто тээврийн хэрэгсэлд гаалийн бүрдүүлэлт хийх, бүртгэх журам

…/2 хавсралттай/

50

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2001 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн 87 дугаар тушаал

Татварын суутган тооцох хэмжээг өөрчлөн тогтоох тухай

 

 

 

18

51

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2001 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн 190 дүгээр тушаал

Барилгын норм ба дүрэм батлах тухай …/4 хавсралттай/

52

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2001 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдрийн 84 дүгээр тушаал

Онцгой албан татварын тэмдэггүй болон хуурамч тэмдэг бүхий архи, тамхийг хураан авч, улсын орлого болгох журам …/8 хавсралттай/

 

 

 

19

53

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2001 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн 425 дугаар тушаал

Харъяа гаалийн байгууллагын эрх хэмжээг тодорхой бараагаар хязгаарлах тухай

54

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын сайд, Хөдөө, аж ахуй, үйлдвэрийн сайдын 2000 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 64/ А/62 дугаар хамтарсан тушаал

Ашигт малтмал эрж хайх, олборлох явцад эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээж ургамалжуулах ерөнхий заавар…/3 хавсралттай/

 

 

 

 

20

55

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2001 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдрийн 395 дугаар тушаал

БТКУС-ийн жагсаалтын зарим үндэсний код, барааны бичиглэл, хэмжих нэгж болон кодын тайлбарыг батлах тухай …/4 хавсралттай/

56

Стандарчилал, хэмжилзүйн үндэсний төвийн зөвлөлийн 2001 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдрийн 12 дугаар тогтоол

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарыг баталгаажуулах журам

…/8 хавсралттай/

 

 

 

21

57

2001 онд “Хууль зүйн мэдээлэл сэтгүүлд нийтлэгдсэн нийтээр дагаж мөрдөх эрх зүйн баримт бичгийн жагсаалт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------oOo----------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 онд “Хууль зүйн мэдээлэл” сэтгүүлд

нийтлэгдсэн дүрэм журам

 

Дд

Тушаалын он, сар, өдөр

Тушаалын агуулга

Нийтлэгдсэн

дугаар

1

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2001 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 364 дүгээр тушаал

Тарифт цалингийн жишиг батлах тухай …/2 хавсралттай/

 

 

3

2

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2001 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 369 дүгээр тушаал

Төвлөрсөн дулаан хангамжийн дүрэм

3

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 223 дугаар тушаал

Тэмдэгтийн хураамжийн тайлангийн маягт батлах тухай

…/14 хавсралттай/

 

 

 

 

4

4

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 235 дугаар тушаал

Тайлангийн маягт, заавар батлах тухай …/2 хавсралттай/

5

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2001 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрийн 241 дүгээр тушаал

Найдвартай татвар төлөгчийн гэрчилгээ, хаяг хэрэглэх эрх олгох журам

6

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2001 оны 12 дугаар сарын 4-ны өдрийн 242 дугаар тушаал

Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн жилийн ажлыг дүгнэх журам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

7

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2001 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрийн 379 дүгээр тушаал

Барилгын талбайн даамлын үлгэрчилсэн дүрэм

8

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2001 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрийн 243 дугаар тушаал

Үндэсний татварын албаны хэмжээнд хэрэглэж байгаа үнэт цаас, тооцоот баримтын болон нийтээр дагаж мөрдөх анхан шатны маягтын захиалга авах, хэвлүүлэх, хүргүүлэх, хадгалах, бүртгэх, тэдгээрийн зарцуулалтанд хяналт тавих журам

9

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2001 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрийн 244 дүгээр тушаал

Татварын улсын байцаагчийн акт бичих журам

10

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2002 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 17 дугаар тушаал

Орон нутгийн татварын албадаас улсын төвлөрсөн төсөвт төвоөрүүлэх татварын орлогыг бүртгэх, мэдээлх журам

11

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2002 оны 1 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 7 дугаар тушаал

Нүүрсний үнийг тодорхойлох арачлалыг батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

6

12

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2001 оны 11 дүгээр сарын 2-ны өдрийн 315 дугаар тушаал

Барилгын инженер хайгуулын ажлын норматив батлах тухай

13

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн 348 дугаар тушаал

Тахир дутуу иргэдэд зориулсан зам, гарц, дохиоллын тухай

14

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2001 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 361 дүгээр тушаал

Автомашины эдэлгээний гүйлтийн жишиг нормыг хорогдуулж тооцох тухай

15

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2001 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 355 дугаар тушаал

Жишиг үнэ батлах тухай

16

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2001 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 355 дугаар тушаал /үргэлжлэл/

Жишиг үнэ батлах тухай

 

 

 

7

17

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2002 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 2 дугаар тушаал

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын орлогын албан татварын хуулийг хэрэгүүлэх аргачлал

18

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2002 оны 1 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 12 дугаар тушаал

Хүн амын орлогын албан татварын хуулийг хэрэгжүүлэх аргачлал батлах тухай

 

8

19

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 1998 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 13 дугаар тушаал

Бүх нийтээр мод тарих өдрийг зохион байгуулах тухай

 

 

 

 

 

 

 

9

20

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2001 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн 119 дүгээр тушаал

Мэдээллийн жагсаалт, хуваарь батлах тухай …/2 хавсралттай/

21

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2001 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн 95 дугаар тушаал

Татвар төлөгчийн талаар хөндлөнгийн мэдээлэл цуглуулах, татварын албаны үйл ажиллагаанд ашиглах журам …/2 хавсралттай/

22

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газар, Байгаль орчныг хамгаалах албаны даргын 2002 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 07/02 дугаар хамтарсан тушаал

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр, хураамжийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих журам

23

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2001 оны 2 дугаар сарын 16-ны өдрийн 30 дугаар тушаал

Эрүүл мэндийн салбарын тэргүүний ажилтан, хүндэт тэмдэг болон яамны шагналаар шагнахад мөрдөх журам

…/6 хавсралттай/

 

 

 

 

 

10

24

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2001 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдрийн 44 дүгээр тушаал

Шүлхий өвчний хөл хорионы хатуу дэглэмийн бүсэд эмнэлгийн яаралтай хойшлуулашгүй тусламж үзүүлэх журам …/2 хавсралттай/

25

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2001 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдрийн 34 дүгээр тушаал

Дархлаажуулалтын хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай …/6 хавсралттай/

26

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2001 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 258 дугаар тушаал

Дүрэм батлах тухай

 

11-12

27

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 1997 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдрийн 85 дугаар тушаал

Байгаль орчны хууль тогтоомж зөрчигчдөөс эд зүйлийг хураах, борлуулах, устгах журам

 

 

 

 

 

 

13

28

Монгол Улсын зэвсэгт хүчний ерөнхий штабын даргын 2000 оны 10 дугаар сарын 10-ны 778 дугаар тушаал

Зэвсэгт хүчний хэрэг бүртгэх албаны дүрэм

29

Монгол Улсын Батлан хамгаалахын сайдын 2001 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн 325 дугаар тушаал

Офицерийн алба хаах журам

30

Монгол Улсын Батлан хамгаалахын сайдын 2001 оны 12 дугаар сарын 13-1ны өдрийн 70 дугаар тушаал

Ахлагчийн алба хаах журам

31

Монгол Улсын Үйлдвэр, худалдааны сайдын 2002 оны 3 дугаар сарын 13-ны 27 дугаар тушаал

Шатахуун түгээх станцын галын аюулүй байдлын дүрэм

 

14

32

Монгол Улсын Үйлдвэр, худалдааны сайдын 2002 оны 3 дугаар сарын 13-ны 27 дугаар тушаал /үргэлжлэл/

Шатахуун түгээх станцын галын аюулүй байдлын дүрэм

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

33

Эрүүл мэндийн улсын хяналтын алба, Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн газрын даргын 2002 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А/42, А/07 дугаар хамтарсан тушаал

Нийтийн халуун усны газрын ариун цэврийн нийтлэг дүрэм

34

Иргэний хамгаалалтын газрын даргын 2001 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдрийн 96 дугаар тушаал

Иргэний хамгаалалтын өндөржүүлсэн

бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үед хэрэгжүүлэх аргахэмжээний тухай

35

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2002 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрийн 99 дүгээр тушаал

Тээврийн хэрэгслийн тоо бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

36

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2002 оны 5 дугаар сарын 1-ны өдрийн 133/100 дугаар хамтарсан тушаал

Тээврийн хэрэгслийн тооллого, техникийн улсын үзлэг явуулах журам

37

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2002 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрийн 102 дугаар тушаал

Тээврийн хэрэгслийн жолоочийн мэргэжлийн шалгалт авах, үнэмлэх олгох журам

38

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Санхүү, эдийн засгийн сайд, Гадаад хэргийн сайдын 2002 оны 2 дугаар сарын 4-ний өдрийн 25/37/9 дүгээр хамтарсан тушаал

Хилийн чанад дахь тус улсын дипломат төлөөлөгчийн газраас Монгол Улсын иргэдийн иргэний бүртгэлийн холбогдлотой лавлагаа, тодорхойлолтыг гаргаж өгөх журам …/2 хавсралттай/

39

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2002 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдрийн 42 дугаар тушаал

Аймаг, орон нутагт зорчигч, шуудан тээврийн үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн дүрэм

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

40

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2002 оны 3 дугаар сарын 4-ны 45 дугаар тушаал

Амьтан, ургамлын гаралтай түүхий эд, тэдгээрийн зүйлийг гадаадад гаргахад олгох тодорхойлолтын тухай

41

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2002 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн 65 дугаар тушаал

Ойд цэвэрлэгээ хийх журам

42

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2002 оны 4 дүгээр сарын 10-ны 174 дүгээр тушаал

Гаалийн бүрдүүлэлт хийсний хөлсний хэмжээг батлах тухай

43

Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2002 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдрийн А/56 дугаар тушаал

Мал эмнэлгийн ариун цэвэр, халдваргүйжүүлэлтийн ажил зохион байгуулах тухай

44

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2002 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 87 дугаар тушаал

Хөрөнгийн үнэлгээ хийх үйл ажиллагаа эрхлэх иргэнийг сонгон шалгаруулах журам …/3 хавсралттай/

45

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2002 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдрийн 61, А/31, 31,69 дүгээр хамтарсан тушаал

Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг, нэмэгдэл олгох нийтлэг журам

 

 

 

 

 

 

 

 

18

46

Монгол Улсын Хөдөө, аж ахуйн сайдын 2002 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/60 дугаар тушаал

Малын эмчид итгэмжлэл олгох түр журам …/4 хавсралттай/

47

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2002 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдрийн 150 дугаар тушаал

Дээд зэрэглэлийн зочид буудал, жуулчны баазад зэрэглэл тогтоох журам …/4 хавсралттай/

48

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2002 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдрийн 149 дүгээр тушаал

Хөтөч-тайлбарлагчийн ангилал, зэрэглэл тогтоох журам

49

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2001 оны 4 дүгээр 30-ны өдрийн 121 дүгээр тушаал

Олон улсын санхүүгийн байгуулалага, гадаад улсаас Монгол Улсын Засгийн газрын авсан зээлийн хүрээнд дотоодын аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн төлбөрийг тусгай дансанд төвлөрүүлэх, зарцуулах журам

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2001 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдрийн 195 дугаар тушаал

Засгийн газрын гадаад зээлийн төлбөрийн гүйлгээний баримтыг баталгаажуулах журам

51

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2001 оны 7 дугаар сарын

19-ний өдрийн 212 дугаар тушаал

Гадаад зээлийн үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг төлөх журам

52

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2002 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдрийн 200 дугаар тушаал

Барилга угсралтын ажлын үнийн индекс батлах тухай

53

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2002 оны

7 дугаар сарын 9-ны өдрийн 141 дүгээр тушаал

Аргачлалд нэмэлт оруулах тухай

54

Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2002 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/92 дугаар тушаал

Төв суурин газарт сүү, цагаан идээ худалдаалах үеийн мал эмнэлэг, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нийтлэг журам

55

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2002 оны

8 дугаар сарын 8-ны өдрийн 230 дугаар тушаал

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөлийн үлгэрчилсэн журам

56

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2001 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн 128 дугаар тушаал

Онцгой албан татварын тэмдгийн үнийн өөрчлөлтийн тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

57

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2001 оны 7 дугаар сарын 24-ний өдрийн 143 дугаар тушаал

Төсөвт байгууллагыг улсын бүртгэлд бүртгэх журам …/2 хавсралттай/

58

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2001 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн 145 дугаар тушаал

Татварын улсын байцаагчийн албан тушаалд ажиллуулах тухай журам

59

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2002 оны 5 дугаар сарын 23-ний өдрийн 103 дугаар тушаал

Ашигт малтмалын ашиглалтын лиценз эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг хянан батлах тухай

60

Монгол Улсын Үйлдвэр, худалдааны сайдын 2002 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн 53 дугаар тушаал

Ашигт малтмалыг үйлдвэрлэлийн бус аргаар олборлох түр журам

61

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2002 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрийн 266 дугаар тушаал

Бараа, тээврийн хэрэгслийг саатуулах журам

62

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2002 оны 7 дугаар сарын 26-ны өдрийн 159 дүгээр тогтоол

Ан амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийн гарал үүслийн тодорхойлолт олгох, хэрэглэх түр журам …/2 хавсралттай/

63

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2002 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 114 дүгээр тушаал

Монгол Улсын Засгийн газрын шугамаар хандивлагч орон, олон улсын байгууллагуудаас авсан гадаад зээл, засгийн газрын санхүүжилтийн хүрээнд хэрэгжих төслийн санхүүгийн тайлан гаргах журам

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

64

Монгол Улсын Байгаль, орчны сайдын 2002 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн 100 дугаар тушаал

Байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох журам

…/2 хавсралттай/

65

Монгол Улсын Байгаль, орчны сайдын 2002 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн 104 дүгээр тушаал

Туул голын бохирдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

66

Монгол Улсын Байгаль, орчны сайдын 2002 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрийн 117 дугаар тушаал

Тусгай хамгаалалттай газар нутагт аялал жуулчлал явуулах журам

…/4 хавсралттай/

 

 

 

22

67

Монгол Улсын Байгаль, орчны сайдын 2002 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн 140 дүгээр тушаал

Төслийн байгаль орчинд нөлөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийх аргачилсан заавар …/3 хавсралттай/

68

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2002 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн 344 дүгээр тушаал

Татваргүй барааны дэлгүүрийн журам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

69

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2002 оны 9 дүгээр сарын 3-ны өдрийн 454 дүгээр тушаал

Зарим нэрийн онцлог барааг Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэх, гаалийн бүрдүүлэлт хийх журам

70

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2002 оны 9 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 168 дугаар тушаал

Татварын хяналт шалгалтын ажлын дүрэм

71

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2002 оны 9 дүгээр сарын 19-ны өдрийн 175 дугаар тушаал

Монгол Улсын татварын улсын байцаагчийн ёс зүйн дүрэм

72

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газын дарга, ЦЕГ-ын даргын 2002 оны 9 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 181/348 дугаар хамтарсан тушаал

Татварын албанаас хэрэг бүртгэх байгууллагад татварын гэмт хэргийн тухай материал шилжүүлэх журам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

73

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2002 оны 10 дугаар сарын 7-ны өдрийн 283 дугаар тушаал

Их, сургууль, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн удирдах зөвлөлийн үлгэрчилсэн дүрэм

74

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2002 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 293 дугаар тушаал

Улс хоорондын ачаа, зорчигч тээвэрлэлт гүйцэтгэх зөвшөөрлийн бичг олгох журам

75

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2002 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 200 дугаар тушаал

Амьтан, ургамлын гаралтай түүхий эд, тэдгээрийн зүйлийг гадаадад гаргахад олгох тодорхойлолтын тухай

76

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2002 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 304 дүгээр тушаал

ШУА-ийн археологийн хүрээлэнгийн судалгааны чиглэлүүд

…/2 хавсралттай/

77

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2002 11 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 613 дугаар тушаал

Гаалийн итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгчийн үйл ажиллагааны журам

78

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газын дарга, ЦЕГ-ын даргын 2002 оны 9 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 175 дугаар тушаал

Монгол Улсын татварын улсын байцаагчийн ёс зүйн дүрэм

79

2002 онд “Хууль зүйн мэдээлэл ” сэтгүүлд нийтлэгдсэн нийтээр дагаж мөрдөх эрх зүйн баримт бичгийн жагсаалт

 

 

 

 

 

------------------------oOo--------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 онд “Хууль зүйн мэдээлэл” сэтгүүлд

нийтлэгдсэн дүрэм журам

 

Д/д

Тушаалын он, сар, өдөр

Тушаалын агуулга

Нийтлэгдсэн

дугаар

1

Монгол Улсын Засгийн газрын 2003 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 8 дугаар тогтоол

Монгол Улсын сайд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, агентлагийн даргын нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан шийдвэрийг хянаж бүртгэх журам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2002 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн 355 дугаар тушаал

Дээд боловсролын диплом олгох журам”-ыг нэгдүгээр, “Дээд боловсролын дипломын үлгэрчилсэн загвар”-ыг хоёрдугаар” .../5 хавсралтай/

3

Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2002 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 689 дүгээр тушаал/

“Ачааны манифестийн маягт” “Ачааны манифестийг нөхөн бичих түүнтэй ажиллах заавар”

4

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2002 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 3 дугаар тушаал

Эрдэм шинжилгээний ажилтныг өндөр хөгжилтэй орны их сургуулийн докторантурт суралцуулах журам, “Эрдэм шинжилгээний ажилтныг өндөр хөгжилтэй орны их сургуулийн докторантурт суралцуулах гэрээ”

5

Монгол Улсын Цагдаагийн Ерөнхий газрын даргын 2002 оны 1 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 399 дугаар тушаал

Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын тэмдэг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам

 

 

 

 

4

6

Монгол Улсын Үндэсний Татварын Ерөнхий газрын даргын 2002 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 219 дүгээр тушаал

Татварын өрийг татвар төлөгчийн эд хөрөнгө, цалин хөлс, бусад орлогоос гаргуулах тухай журам”

. . . /5 хавсралттай/

7

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2002 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн 210 дугаар тушаал

Ой, хээрийн түймрийн үед эрүүл мэндээ хамгаалах талаар ард иргэдэд өгөх зөвлөмж” . . .

/2 хавсралттай/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2002 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 306 дугаар тушаал

Даатгуулагчид амбулаторийн болон хэвтэн эмчлүүлэхэд үзүүлэх туслаж үйлчилгээ болон түүнийг үзүүлэх Эрүүл мэндийн байгууллагын жагсаалт

9

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайд, Батлан хамгаалахын сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2002 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 370/276/312 дугаар хамтарсан тушаал

Сүрьеэгээс сэргийлэх, тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай …

/2 хавсралттай/

10

Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2002 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 718 дугаар тушаал

Бараа, тээврийн хэрэгслийг улсын орлого болгох, үнэлэх, хадгалах, тээвэрлэх, шилжүүлэх, худалдан борлуулах, устгах журам …

/2 хавсралттай/

11

Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2003 оны 2 дугаар сарын 20 ны өдрийн 58 дугаар тушаал

Мэргэжлийн хяналтын улсын /ахлах/ байцаагчийн эрх олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох журам

12

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2003 оны 2 дугаар сарын 21 ны 52 дугаар тушаал

Дурэм, журманд өөрчлөлт оруулах тухай

13

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2002 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн 172 дугаар тушаал

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хорооны бүрэлдэхүүн, ажиллах журам, ёс зүйн хэм хэмжээг батлах тухай …/3 хавсралттай/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

14

Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2002 оны 12 дугаар сарын 16 ны өдрийн 687 дугаар тушаал

Гаалийн баталгаат агуулахын журам

15

Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газар, цагдаагийн ерөнхий газар, хил хамгаалах ерөнхий газрын даргын 2003 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдрийн 05/06/06 дугаар хамтарсан тушаал

Хамтран ажиллах журам

…/2 хавсралттай/

16

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайд, Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2003 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 21/30 дугаар хамтарсан тушаал

Төлбөргүй тусламж, үйлчилгээний тухай …/4 хавсралттай/

17

Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2002 оны 2 дугаар сарын 5-ны өдрийн 51 дүгээр тушаал

Бүрэн буюу бүрэн бус суудлын автомашин, суудлын автомашины кузовыг тодорхойлон ангилах заавар

18

Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2003 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 21 дүгээр тушаал

Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газрын горимыг хэрэгжүүлэх журам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

19

Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2003 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 22 дугаар тушаал

Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газрын горимыг хэрэгжүүлэх журам

20

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2003 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрийн 63 дугаар тушаал

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангилал тогтоох журам …/2 хавсралттай/

21

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2003 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрийн 64 дүгээр тушаал

Журам, бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай…/2 хавсралттай/

22

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2003 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрийн 48 дугаар тушаал

Эмнэлгийн мэргэжилтэнд эмчлэх, сувилах, эм барих зөвшөөрөл олгох, сунгах журам

…/2 хавсралттай/

23

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2002 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн А/158 дугаар тушаал

Баривчлах ял эдлүүлэх байрны түр журам

24

Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2003 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 27 дугаар захирамж

Монгол-Орос улсын хилийг хялбарчилсан журмаар нэвтрэх эрхийн үнэмлэх олгосон журамд зарим өөрчлөлт оруулах тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

8

25

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2003 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 17 дугаар тушаал

“Цэвэр усны үнэ, хэрэглээнээс гарсан бохир ус татан зайлуулах үйлчилгээний төлбөрийг тогтоох аргачлал” … /2 хавсралттай/

26

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2003 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдрийн 39 дүгээр тушаал

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд үзүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох журам

27

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2003 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрийн 82 дугаар тушаал

“Аймаг нйислэлийн Боловсрол соёлын газрын үлгэрчилсэн журам” …/2 хавсралттай/

28

Нийслэлийн Засаг даргын 2003 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн 114 дүгээр захирамж

“Нийслэлийн тусгай зориулалттай бондыг арилжаалах, бүртгэх, төлбөр тооцоо хийх журам” …/3 хавсралттай/

29

Монгол Улсын Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2003 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийн 25 дугаар тушаал

Мэргэжлийн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг тогтоох журам” . . . /2 хавсралтай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Монгол Улсын Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2003 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийн 26 дугаар тушаал

“Эрхийн бичгээр Мэргэжлийн түр сургалтыг зохион байгуулах журам” . . . /2 хавсралттай/

31

Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2003 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/32 дугаар тушаал

“Малын чанар сайжруулах төслийг сонгон шалгаруулах, санхүүжүүлэх журам”

32

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2003 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдрийн 2 дугаар тушаал

Хорих ял нь шүүхийн шийтгэх тогтоолоор хойшлогдсон ялтны засрал хүмүүжилд хяналт тавих журам

33

Улсын ерөнхий прокурор, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2003 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 12/05 дугаар хамтарсан тушаал

“Харуул хамгаалалтын алба хаагч галт зэвсэг, нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл, зэвсэггүйгээр тулалдах мэх хэрэглэх, албаны нохой ашиглах заавар” . . . /2 хавсралттай/

34

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2003 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдрийн 54 дүгээр тушаал

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын офицер, ахлагч нарт нэг удаагийн тэтгэмж олгох журам

35

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2003 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 69 дүгээр тушаал

Төлбөрийн чадваргүй иргэний өмгөөллийн хөлсний жишгийг тогтоох, зардлыг төсвөөс санхүүжүүлэх, тайлан гаргах журам

36

Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2003 оны 4 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 294/74 дүгээр хамтарсан тушаал

Шүүхийн хуягийн ажиллах журам

37

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2003 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 100 дугаар тушаал

“Эрүүл мэндийн магадалан итгэмжлэл, зөвшөөрлийн зөвлөлийн журам” . . . /2 хавсралттай/

38

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2003 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 110 дугаар тушаал

“Магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм” . . . /2 хавсралттай/

 

 

 

 

 

 

 

10

39

Монгол Улсын Гадаад хэргийн сайдын 2003 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 12 дугаар тушаал

Дипломат төлөөлөгчийн газрууд гадаадад зорчиж байгаа албаны хүмүүсийг угтах, үдэх журам”

40

Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2003 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 19 дүгээр тушаал

“Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын албан хаагчийг гадаадад томилолттор ажиллуулах журам” . . . /2 хавсралттай/

41

Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2003 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 170 дугаар тушаал

Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн үнэмлэх, тэмдэг хэрэглэх журам

42

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2003 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрийн 89 дүгээр тушаал

Нам, өндрийн нислэгт саад учруулах барилга байгууламж болон үйл ажиллагаа

43

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2003 оны 4 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 75 дугаар тушаал

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн ойд ойн арга хэмжээ явуулах журам

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

44

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2003 оны 4 дүгээр сарын 09-ны өдрийн 73 дугаар тушаал

Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн гишүүнийг томилох, ажиллах журам

45

Монгол Улсын Санхүү,эдийн засгийн сайдын 2002 оны 3 дугаар сарын

04-ний өдрийн 57 дугаар тушаал

 

Гадаад орны Дипломат төлөөлөгчийн газар, олон улсын болон бусад байгууллага, иргэдэд үзүүлэх ажил, үйлчилгээний хөлс, үнэ, тарифыг батлах тухай

46

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2002 оны 9-дүгээр сарын 26-ны өдрийн 278 дугаар тушаал

Тогтвортой байдлын гэрээний тайлангийн маягт батлах тухай

47

Монгол Улсын Санхүү,эдийн засгийн сайдын 2002 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 416 дугаар тушаал

Төрийн сангийн данснаас улсын төвлөрсөн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ, барилга, байгууламж, угсрагдахгүй тоног төхөөрөмж, их засварын ажлын санхүүжилт олгох журам

48

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайд, Гадаад хэргийн сайдын 2002 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 347/53 дугаар тушаал

Гадаад орнуудад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газруудын санхүүгийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам

49

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2002 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 352 дугаар тушаал

Хандивлагч орон, олон улсын санхүүгийн байгууллагуудаас Засгийн газрын авах хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр Монгол Улсад нийлүүлэгдэх бараа материал, сэлбэг хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх үйл ажиллагааг зохицуулах журам

50

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2003 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 245 дугаар тушаал

Гаалийн байгууллагын итгэл хүлээсэн аж ахуйн нэгж, байгууллага шалгаруулах журам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2003 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрийн 139 дүгээр тушаал

“Их сургууль, дээд сургууль, коллежийн багшийн албан тушаалын орон тоонд тавих нийтлэг шаардлага” . . . /2 хавсралттай/

52

Монгол Улсын Санхүү,эдийн засгийн сайд, Гадаад хэргийн сайдын хамтарсан 2002 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн 183/34 дүгээр хамтарсан тушаал

Үндэсний гадаад паспортын үнэ тогтоох тухай

53

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2002 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 113 дугаар тушаал

Буцалтгүй болон хүмүүнлэгийн тусламж, хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр дотоодын зах зээлээс худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээг нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх журам

54

Монгол Улсын Санхүү,эдийн засгийн сайдын 2002 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 114 дугаар тушаал

Монгол Улсын Засгийн газрын шугамаар хандивлагч орон, олон улсын санхүүгийн байгууллагуудаас авсан гадаад зээл, Засгийн газрын санхүүжилтийн хүрээнд хэрэгжих төслийн санхүүгийн тайлан гаргах журам

55

Монгол Улсын Санхүү,эдийн засгийн сайдын 2002 оны 7 дугаар сарын 17-ны өдрийн 205 дугаар тушаал

Хандивлагч орон, олон улсын санхүүгийн байгууллагаас Монгол Улсын Засгийн газрын шугамаар авсан хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй төслийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам

56

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2003 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн 117 дугаар тушаал

“Авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохицуулах, хяналт тавих үүрэг бүхий орон тооны бус салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн” . . . /2 хавсралттай/

 

 

 

 

 

13

57

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2002 оны 11 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 337 дугаар тушаал

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний санхүүжилтийг зохицуулах журам

58

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2002 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн 298 дугаар тушаал

Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох болон сунгах шалгалтын журам

59

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2002 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн 142/124 дүгээр хамтарсан тушаал

“Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх албаны 2002 оны орон тоо, зардлын төсөв” . . . /2 хавсралттай/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Гаалийн ерөнхий газар, Хил хамгаалах ерөнхий газар, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2003 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 255/179/307 дугаар хамтарсан тушаал

 

61

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2002 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 272 дугаар тушаал

“Татварын өрийг “Мэдэгдэх хуудас”-аар хураан барагдуулах тухай журам” . . . /4 хавсралттай/

62

Газрын харилцаа, геодези зураг зүйн газрын даргын 2003 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн 165 дугаар тушаал

Газар эзэмших. ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох журам

63

Төрийн өмчийн хорооны 2002 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 715 дугаар тушаал

“Төрийн өмчийн барилга байгууламж, эд хөрөнгө түрээслэх түрээсийн гэрээний загвар” . . . /2 хавсралттай/

64

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2003 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрийн 184 дүгээр тушаал

Их сургууль, дээд сургуулийн харьяа сургуулийн үлгэрчилсэн дүрэм

65

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2003 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн 70 дугаар тушаал

Гаалийн бүрдүүлэлт хийх гаалийн газар, хороо, салбар, хилийн боомт, шалган нэвтрүүлэх цогцолбор, төмөр замын хяналтын хэсгийн код батлах тухай

66

Монгол Улсын Гадаад хэргийн сайдын 2003 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдрийн 21 дүгээр тушаал

Консулын тамга хэрэглэх заавар

67

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2003 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн 128 дугаар тушаал

“Иргэдийг гадаад орны эмнэлэг, төвүүдэд илгээх журам”

. . . /5 хавсралттай/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

68

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Санхүү, эдийн засгийн сайд, Гадаад хэргийн сайдын 2002 оны 2 дугаар сарын 4-ний өдрийн хамтарсан 25/37/09 дүгээр тушаал

.”Хилийн чанад дахь тус улсын дипломат төлөөлөгчийн газраас Монгол Улсын иргэдийн иргэний бүртгэлийн холбогдолтой лавлагаа, тодорхойлолт гаргаж өгөх журам”

. . . /2 хавсралттай/

69

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд, Батлан хамгаалахын сайдын 2003 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хамтарсан 81/39/118 дугаар тушаал/

“Улсын хил нэвтэрсэн алдуул малын хөдөлгөөнийг зохицуулах журам”

. . . /2 хавсралттай/

70

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2003 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдрийн 154 дүгээр тушаал

Тусламжийн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл хүлээн авах журам

71

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2003 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн 348 дугаар тушаал

Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг улсын хилээр нэвтрүүлэх, гаалийн бүрдүүлэлт хийх, тусгай журам

72

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2003 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн 377 дугаар тушаал

Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын горимыг хэрэгжүүлэх журам

73

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2003 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн 87 дугаар тушаал

Профессор, дэд профессор цол олгох үлгэрчилсэн журам

 

 

17

74

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2003 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдрийн 158 дугаар тушаал

Дээд боловсролын зэрэг олгох сургалтад багц цагийг хэрэглэх, суралцагчдын мэдлэг, чадварыг дүгнэхэд баримтлах журам

75

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2003 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн 381 дүгээр тушаал

Хураагдсан болон улсын орлого болсон барааг дуудлагын худалдаагаар худалдан борлуулах журам

 

 

 

 

 

 

 

17

76

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2003 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрийн 437 дугаар тушаал

“Гаалийн төв лабораторит шинжлэх бараа, бүтээгдэхүүний шинжилгээний үнийн тариф” . . . /2 хавсралттай/

77

Төрийн өмчийн хорооны 2003 оны 7 дугаар сарын 24-ний өдрийн 492 дугаар тушаал

 

78

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2003 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн 239 дүгээр тушаал

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багшид багшлах эрх олгох, хасах журам

79

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2003 оны 8 дугаар сарын 8-ны өдрийн 261 дүгээр тушаал

Гадаад орны их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагад мэргэжилтэн, багш ажиллуулах журам

80

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2003 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрийн 223 дугаар тушаал

Түүх соёлын дурсгалт зүйлийг улсын хилээр нэвтрүүлэхэд лиценз олгох журам

 

 

 

 

 

 

 

 

18

81

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2003 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн 155 дугаар тушаал

Төлбөрт таавар, бооцоот тоглоомын үйл ажиллагаа явуулах журам

82

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2003 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрийн 161 дүгээр тушаал

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын ногдуулалт, төлөлтийг шалгаж баталгаажуулах журам

83

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2003 оны 7 дугаар сарын 4-ны өдрийн 142 дугаар тушаал

Татвар төлөгчийн болон татварын улсын байцаагчийн хууль бус үйлдлийн талаар иргэдээс ирүүлсэн мэдээллийг хүлээн авах, шалгаж шийдвэрлэх тухай

84

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2003 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн 125 дугаар тушаал

Татварын улсын байцаагчийн акт, дүгнэлт бичих, биелэлтийг хангуулах журам

85

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2003 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрийн 81 дүгээр тушаал

Гадаад хэлээр сургалт явуулдаг цэцэрлэг, бага сургуульд суралцагчдад монгол хэлээр эзэмшивэл зохих дуу, шүлэг, ардын аман зохиолын жагсаалт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

86

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2003 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн 144 дүгээр тушаал

Бүрэн дунд боловсрол эзэмшигчдэд олгох боловсролын үнэмлэхийн шинэчилсэн загвар

87

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2003 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн 218 дугаар тушаал

Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны анхны үнэ тодорхойлох аргачлал”-ын тухай

88

Монгол Улсын Үйлдвэр, худалдааны сайдын 2003 оны 9 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 144 дүгээр тушаал

Маргаан шийдвэрлэх комиссын дүрэм

89

Ашигт малтмалын хэрэг эрхлэх газрын даргын 1997 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 81 дүгээр тушаал

“Геологи, эрдэс баялгийн судалгааны ажлын үр дүнгийн тайлан материалд шүүмж бичих, шинжээчийн дүгнэлт гаргах хувь хүн, хуулийн этгээдэд тавих шаардлага, тэдний үүрэг, эрх”

. . . /2 хавсралттай/

90

Ашигт малтмалын хэрэг эрхлэх газрын даргын 2001 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 133 дугаар тушаал

“Ашигт малтмалын тухай Монгол Улсын хуулийг хэрэгжүүлэх зарим үйл ажиллагааг зохицуулах журам”

. . . /2 хавсралттай/

91

Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2003 оны 9 дүгээр сарын 2-ны өдрийн А/87 дугаар тушаал

 

 

 

19

92

Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2003 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 337 дугаар тушаал

Химийн бодис үйлдвэрлэх, импортлох, ашиглах үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам

93

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2002 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн 157 дугаар тушаал

Галт зэвсэг нийтэд худалдах тусгай зөвшөөрөл олгох болон галт зэвсэг нийтэд худалдах төвийг сонгон шалгаруулах журам

 

 

 

 

 

 

 

 

20

94

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2002 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдрийн 187 дугаар тушаал

Хил хамгаалах байгууллагын хүн эмнэлгийн яаралтай тусламжийн хөдөлгөөнт бүлгийн ажиллах журам

95

Монгол Улсын Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2002 оны 3 дугаар сарын 5-ны өдрийн 26 дугаар тушаал

. “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажлын байрны аттестатчилах журам” . . . /4 хавсралттай/

96

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2003 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдрийн 56 дугаар тушаал

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагыг аттестатчилах журам” . . . /4 хавсралттай/

97

Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2003 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдрийн 309 дүгээр тушаал

Уурхайг түр болон бүрмөсөн хаах журам

98

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2002 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 296 дугаар тушаал”

Худалдан борлогдоогүй хөдлөх эд хөрөнгийг үнэ хямдруулан худалдан борлуулах журам

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2002 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 311 дүгээр тушаал

Албадан эмчлэх эмнэлгийн хамгаалалтын журам

100

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2002 оны 11 дүгээр сарын 4-ний өдрийн 252 дугаар тушаал

Тодорхой албан тушаал эрхлэх, үйл ажиллагаа явуулах эрхийг хасах ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих журам

101

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Монгол банкны ерөнхийлөгчийн 2002 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 263/557 дугаар хамтарсан тушаал

Гадаадад оршин суугаа /оршин байгаа/ төлбөр авагчид төлбөрийн мөнгийг шийдвэр гүйцэтгэх албаны данснаас банкаар дамжуулан гадаад төлбөр тооцооны журмаар олгох, шилжүүлэх журам

102

Монгол Улсын Батлан хамгаалахын сайдын 2003 оны 2 дугаар сарын 7-ны өдрийн 40 дүгээр тушаал

Бэлтгэлд болон чөлөөнд байгаа генерал, офицер ахлагчийг батлан хамгаалах салбарт түр ажиллуулах үүрэг гүйцэтгүүлэх журам

103

Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд, Төрийн өмчийн хорооны даргын 2003 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/94/ 242 дугаар хамтарсан тушаал

 

104

Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2003 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/92 дугаар тушаал

 

105

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2003 оны 9 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 165 дугаар тушаал

Шүүх, хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд орчуулгын ажил эрхлэх иргэнийг сонгон шалгаруулж, тусгай зөвшөөрөл олгох журам

106

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2003 оны 9 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 156 дугаар тушаал

Нотариатчдын танхимын дэргэдэх сахилгын зөвлөлийн дүрэм

107

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2003 оны 9 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 164 дүгээр тушаал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

108

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2003 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдрийн 57/35/23 дугаар хамтарсан тушаал

“Даатгуулагчийн хэвтэн эмчлүүлэх тусламж эмчилгээний хувьсах зардлыг санхүүжүүлэх хэмжээг тогтоох” . . . /3 хавсралттай/

109

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2003 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдрийн 55 дугаар тушаал

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл хийх журам

110

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2003 оны 2 дугаар сарын 20-ны өдрийн 45/21 дүгээр хамтарсан тушаал

Нийгмийн даатгалын сан, нийгмийн даатгалын байгууллагын төлбөр тооцоог гүйцэтгэх журам

111

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайд, Үйлдвэр худалдааны сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2003 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрийн 156/92/79/185 дугаар хамтарсан тушаал

Хөнгөн аж үйлдвэрийн чиглэлийн мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгох журам

112

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Үндэсний статистикийн газрын даргын 2003 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн 226/193/157 дугаар хамтарсан тушаал

“Эрүүл мэндийн Үндэсний Тооцоо (ЭМҮТ)-ны эрүүл мэндийн тусламжийн үйл ажиллагааны ангилал” . . . /3 хавсралттай/

113

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2003 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 122 дугаар тушаал

Гадаад орнуудад суугаа Дипломат төлөөлөгчийн газруудад консулын үйлчилгээний тэмдэгтийн хураамжийн орлого хураах тасалбарын маягт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

114

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2003 оны 4 дүгээр сарын 25-ний өдрийн 130 дугаар тушаал

 

115

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2003 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрийн 136/70 дугаар хамтарсан тушаал

 

116

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2003 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдрийн 188 дугаар тушаал

Хилийн боомтод ажиллаж буй хил хамгаалах байгууллагын шалган нэвтрүүлэх алба, хилийн эрүүл ахуй, чанар стандартчилал, халдвар судлалын алба, гаалийн байгууллагаас улсын хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн бүрдүүлэлт, эрүүл ахуй, чанар аюулгүйн байдлын хяналт, шинжилгээ хийсэн үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг тогтоох

117

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2003 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдрийн 233 дугаар тушаал

Шүүх-нягтлан бодох бүртгэлийн магадлагааны ажлын тайлан гаргах журам

118

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2003 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн 216 дугаар тушаал

Радио давтамжийн ашиглалт, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ тогтоох журам

119

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2003 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 594 дүгээр тушаал

Чөлөөт бүсэд гаалийн хяналт тавих журам

120

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд, Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2003 оны 10 дугаар сарын 10 -ны өдрийн 233/141/310 дугаар хамтарсан тушаал

Эмнэлгийн мэргэжилтэнд нэмэгдэл хөлс, урамшуулал олгох журам

121

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2003 оны 11 дүгээр сарын 4-ний өдрийн 227 дугаар тушаал/

“Сууц өмчлөгчдийн холбооны үлгэрчилсэн дүрэм” . . . /2 хавсралттай/

122

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайд, Үйлдвэр худалдааны сайдын 2003 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн 165/64 дүгээр хамтарсан тушаал

 

123

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2003 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдрийн 184 дүгээр тушаал

Ажлын цагийн хөлс тогтоох тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124

Монгол Улсын Үйлдвэр, худалдааны сайдын 2001 оны 4 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 39 дүгээр тушаал

Ажил, үйлчилгээний төлбөр, үнэлгээний тухай

125

Монгол Улсын Үйлдвэр, худалдааны сайдын 2001 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн 37 дугаар тушаал

Стандарт хэмжил зүйн тэргүүний ажилтан цол тэмдэг олгох тухай

126

Монгол Улсын Үйлдвэр, худалдааны сайдын 2001 оны 5 дугаар сарын 7 –ны өдрийн 51 дүгээр тушаал

Хилийн болон гүний гааль дахь баталгаажуулалтын албаны ажилтнуудын дүрэмт хувцас хэрэглэх журам

127

Монгол Улсын Үйлдвэр, худалдааны сайдын 2003 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн 90 дүгээр тушаал

Яамдууд болон тусгай газраас олгосон лицензийн мэдээ тайлан гаргах журам

128

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайд, Үйлдвэр, худалдааны сайдын 2001 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн 187/76 дугаар тушаал

Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажлыг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих журам

129

2003 онд “Хууль зүйн мэдээлэл ” сэтгүүлд нийтлэгдсэн нийтээр дагаж мөрдөх эрх зүйн баримт бичгийн жагсаалт

 

 

------------------------oOo----------------------

2004 онд “Хууль зүйн мэдээлэл” сэтгүүлд

нийтлэгдсэн дүрэм журам

 

 

Д/д

Тушаалын он, сар, өдөр

Тушаалын агуулга

Нийтлэгдсэн

дугаар

1

Монгол Улсын Байгаль орчны сайд, Үйлдвэр, худалдааны сайдын 2002 оны 11 дүгээр сарын 29 –ний өдрийн 222/109 хамтарсан тушаал

Алтны шороон ордыг ашиглах явцад үүссэн газрын эвдрэлийг нөхөн сэргээх ажлын зардлын үнэлгээ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2003 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 634 дүгээр тушаал

Бараа, тээврийн хэрэгслийг түр хугацаагаар оруулах тухай Стамбулын конвенцийг хэрэгжүүлэх журам

3

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдл, Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2003.оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн 328/131/283 дугаар тушаал

Багшид мэргэжлийн зэрэг олгох, хүчингүй болгох журам

4

Монгол Улсын Тагнуулын ерөнхий газрын даргын 2003 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 502 дугаар тушаал

Төрийн холбооны газрын үйлчилгээний тариф

5

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2003 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 329 дүгээр тушаал

Санхүүгийн чадавхийг тооцох аргачлал

6

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2003 оны 10 дүгээр сарын 23

-ны өдрийн 315 дугаар тушаал

Төсвийн байгууллагын амлалтын бүртгэлийн тухай түр журам

7

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2003 оны 10 дугаар сарын 7-ны өдрийн 184 дүгээр тушаал

Хуш модны экологи- эдийн засгийн үнэлгээг батлах тухай

8

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2003 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 235/209 дүгээр тушаал

Тээврийн хэрэгслийн тооллого, техникийн хяналтын үзлэг явуулах журам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2003 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 87 дугаар тушаал

Замын чиглэл, уртын хэмжээг тогтоох тухай

10

Авто замын газрын даргын 2003 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн 73 дугаар тушаал

Олон улсын болон улсын чанартай авто зам, замын байгууламжаар зорчиж буй тээврийн хэрэгслээс төлбөр авах үйл ажиллагааны журам

…/4 хавсралттай/

11

Монгол Улсын хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2003 оны 11 дүгээр сарын 3-ны өдрийн 198 дугаар тушаал

Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох журам батлах тухай …/4 хавсралттай/

12

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2003 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 219 дүгээр тушаал

Аргачлалд өөрчлөлт оруулах тухай

13

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2003 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 220 дугаар тушаал

Аргачлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

14

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2003 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн 192 дугаар тушаал

Нотариатын үйлчилгээний хөлс, зардлын жишиг тогтоох тухай

15

Гаалийн ерөнхий газар, Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2003 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 707/227 дугаар хамтарсан тушаал

Түүхий эд, материалын татварыг урьдчилан төлүүлж, суутган тооцох тухай журам …/4 хавсралттай/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

16

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2003 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 232 дугаар тушаал

Төвлөрсөн төсвийн орлого, хяналтын газар, аймаг, нийслэл, дүүргийн татварын хэлтэс/газар/-ийн үйл ажиллагаа, гүйцэтгэлийн стандарт

17

Монгол Улсын Гадаад хэргийн сайд, Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2003 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 46/398 дугаар хамтарсан тушаал

Консулын үйлчилгээний хураамжийн жишиг хэмжээ

18

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2003 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 313 дугаар тушаал

Эрүүл мэндийн байгууллагуудад аюулгүй тарилгыг хэрэгжүүлэх журам

…/2 хавсралттай/

19

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайд, Санхүү, эдийн засгийн сайд, нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн сайдын 2003 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 300/391/172 дугаар хамтарсан тушаал

Хувийн эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний зардлын хэмжээг тогтоох тухай …/3 хавсралттай/

20

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайд, Санхүү, эдийн засгийн сайд, нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн сайдын 2003 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 301/390/174 дүгээр хамтарсан тушаал

Өрхийн эмнэлгийн санхүүжилтийн хэмжээ, санхүүжилт олгох журам батлах тухай …/3 хавсралттай/

21

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2003 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрийн 359 дүгээр тушаал

Тушаалд өөрчлөлт оруулах, тушаал хүчингүй болсонд тооцох тухай

22

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2004 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 12 дугаар тушаал

Дээд боловсрол эзэмшүүлэх экстернат хэлбэрийн сургалтын дүрэм

23

Монгол Улсын эрүүл мэндийн сайдын 2003 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 306 дугаар тушаал

Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт эмийг нийлүүлэх, хэрэглэх, үйлдвэрлэх журам …/4 хавсралттай/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2003 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 294 дүгээр тушаал

Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөөнөөс давсан хэсгийг зарцуулах, тайлагнах журам

25

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2003 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрийн 359 дүгээр тушаал

Тушаалд өөрчлөлт оруулах, тушаал хүчингүй болсонд тооцох тухай

26

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2003 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрийн 360 дугаар тушаал

Тушаалд нэмэлт оруулах тухай

27

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2003 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 256 дугаар тушаал

Хувийн хэрэгт маягт нэмж оруулах тухай

28

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2003 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 714 дүгээр тушаал

Харъяа гаалийн байгууллагын эрх хэмжээг тодорхой бараагаар хязгаарлах тухай

29

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2003 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 715 дугаар тушаал

Харъяа гаалийн байгууллагын эрх хэмжээг тодорхой бараагаар хязгаарлах тухай

30

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2003 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдрийн 718 дугаар тушаал

Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

31

Нийслэлийн засаг даргын 2003 огны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 487 дугаар захирамж

Нийслэлийн тэргүүний хоршоо шалгаруулах журам

32

Нийслэлийн Засаг даргын 2004 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдрийн 49 дүгээр захирамж

Журам батлан төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай …/2 хавсралттай/

 

4

33

Гаалийн ерөнхий газрын дарга, Үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын даргын 2003 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 705/222 дугаар хамтарсан тушаал

Гаалийн бүрдүүлэлтийн бичиг баримтын тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

34

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2004 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 13 дугаар тушаал

Гэрчилгээний загвар, түүнийг нөхөх заавар батлах тухай

…/4 хавсралттай/

35

Гаалийн ерөнхий газрын дарга, Автотээвэрчдийн үндэсний нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирлын 2004 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 38/02 дугаар хамтарсан тушаал

Барааг олон улсын хэмжээнд тир горимоор тээвэрлэх монголын тээвэрлэгчдэд зөвшөөрөл олгох журам

36

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2004 оны 2 дугаар сарын 9-ний өдрийн 56 дугаар тушаал

Харъяа гаалийн байгууллагын эрх хэмжээг тодорхой бараагаар хязгаарлах тухай

37

Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2003 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/130 дугаар тушаал

Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай …/6 хавсралттай/

38

Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2004 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 28 дугаар тушаал

Зарим төрлийн бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэхийг түр хориглох тухай

40

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2003 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 451 дүгээр тушаал

Үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

41

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2003 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 450 дугаар тушаал

Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг аттестатчилах журам …/3 хавсралттай

42

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2004 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдрийн 59 дүгээр тушаал

Бүрдүүлэлт хийх тухай

43

Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2004 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдрийн 59 дүгээр тушаал

Захиргааны журмаар эд зүйлийг хураах, улсын орлого болгох, устгах журам

44

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2004 оны

2 дугаар сарын 9-ний өдрийн 24 дүгээр тушаал

Татвар төлөгчдийг ангилах, тэдэнтэй ажиллах үлгэрчилсэн журам

…/3 хавсралттай/

45

Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2004 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдрийн 51 дүгээр тушаал

Зарим төрлийн бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэхийг түр хориглох тухай

46

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын дэд дарга бөгөөд эдэ хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын ерөнхий бүртгэгчийн 2004 оны 2 дугаар сарын 19-ний өдрийн 3 дугаар тушаал

Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ хэвлүүлэх, хуваарилах, олгох журам

 

 

 

 

 

 

7

47

Монгол Улсын байгаль орчны сайдын 2004 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн 24 дүгээр тушаал

Тушаал хүчингүй болгох тухай

48

Монгол Улсын хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, УДШ-ийн ерөнхий шүүгч, Улсын ерөнхий прокурорын 2004 оны 2 дугаар сарын 3-ны өдрийн 41/135/41 дүгээр хамтарсан тушаал

Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, шүүн таслах ажиллагаанд холбогдох баримтын төрөлжсөн архивын ажлын заавар

49

Монгол Улсын Гадаад хэргийн сайдын 2003 оны 9 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 33 дугаар тушаал

Өргөмжит консулын тухай журам

 

 

 

 

 

7

50

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2004 оны 3 дугаар сарын 5-ны өдрийн 105 дугаар тушаал

Банкны байгууллагын төлбөрийн баталгааг хүлээн зөвшөөрөх журам

51

Монгол Улсын Батлан хамгаалахын сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2004 оны 2 дугаар сарын 6-ны 23/24 дүгээр хамтарсан тушаал

НҮБ-ын энхийг сахиулах, олон улсын бусад ажиллагаанд оролцуулах бие бүрэлдэхүүнийг сонгох, сургаж бэлтгэх, үүрэг гүйцэтгэх журам

52

Монгол Улсын Үндэсний статистикийн газрын даргын 2004 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн 48 дугаар тушаал

Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг шинэчлэн батлах тухай

53

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 19 дүгээр тушаал

Жишиг норм батлах тухай

… /10 хавсралттай/

 

 

 

8

54

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын дарга, Эрхийн улсыг ерөнхий бүртгэгчийн 2004 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдрийн 68/34 дүгээр хамтарсан тушаал

Мэдээ солилцох тухай

55

Оюуны өмчийн газрын даргын 2004 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдрийн 16 дугаар тушаал

Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам

 

 

9

 

56

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 19 дүгээр тушаал

Жишиг норм батлах тухай

… /10 хавсралттай/

57

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2004 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 87 дугаар тушаал

Маягт батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

58

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2004 оны4 дүгээр сарын 8-ны өдрийн 81 дүгээр тушаал

Алсын түргэн тусламжийн үйлчилгээг шилжүүлэх, зохицуулах журам, жагсаалт батлах тухай

…/2 хавсралттай/

59

Монгол Улсын эрүүл мэндийн сайдын 2004 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 91 дүгээр тушаал

Улаанбурхан, гахайн хавдар, улаануудын эсрэг хавсарсан вакциныг дархлаажуулалтад нэьтрүүлэх зарим арга хэмжээний тухай …/3 хавсралттай/

60

Монгол Улсын эрүүл мэндийн сайдын 2004 оны 4 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 86 дугаар тушаал

Монгол улсад шинээр бүтээгдсэн эмийг баталгаажуулах журам

61

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2004 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 141 дүгээр тушаал

Палеонтологийн олдвор, олдворт газрыг хамгаалах, хайгуул, малтлага, судалгаа хийх журам

62

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайд, Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн 109/86 дугаар хамтарсан тушаал

Улс хоорондын шуудангийн илгээмжийн гаалийн бүрдүүлэлтийн журам …/4 хавсралттай/

63

Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын дарга, ЦЕГ-ын даргын 2004 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 143/165 хамтарсан дугаар тушаал

Мэргэжлийн хяналтын байгууллага, цагдаагийн байгууллагын хамтран ажиллах журам

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

64

Улсын ерөнхий прокурор, улсын мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2004 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн 142/159 дүгээр хамтарсан тушаал

Журам батлах тухай

…/2 хавсралттай/

65

Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа Монгол Улсын хууль

 

66

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн 96 дугаар тушаал

Барилгын норм ба дүрэм батлах тухай

 

 

 

 

12

67

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2004 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 107 дугаар тушаал

Резидентурын сургалтын журам

68

Нийслэлийн Засаг даргын 2004 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн 236 дугаар захирамж

Хариуцах эзэнгүй хэн болох нь тодорхойгүй цогцсыг оршуулах журам

69

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2003 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрийн 359 дүгээр тушаал

Тушаалд өөрчлөлт оруулах, тушаал хүчингүй болсонд тооцох тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

13

70

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2003 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 454 дүгээр тушаал

Журам шинэчлэх, загвар батлах тухай …/2 хавсралттай/

71

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2004 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдрийн 136 дугаар тушаал

Гэрээр үйлчлэх сувилахуйн тусламж, асаргаа сувилгаа хийх журам

…/3 хавсраллттай/

72

Нийслэлийн Засаг даргын 2004 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн 295 дугаар захирамж

Цэцэрлэгжүүлэх ажлыг урамшуулах тухай

73

Нийслэлийн Засаг даргын 2004 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдрийн 287 дугаар захирамж

Иргэдээс санал хүсэлт, гомдол мэдээллийг телефон утсаар хүлээж авах үйлчилгээ ажиллуулах

74

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайд, Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2004 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдрийн 28/39 дүгээр хамтарсан тушаал

Улс хоорондын ачаа, зорчигч тээвэрэлэлтийг автотээврийн хэрэгслээр гүйцэтгэх журам

 

 

 

 

 

14

 

75

Нийслэлийн Засаг даргын 2004 оны 3 дугаар сарын 24-ны өдрийн 123 дугаар захирамж

Улсын төсвийн хөрөнгөөр нийслэлийн хүн амын хэрэгцээнд нөөцөлсөн махыг борлуулах тухай

…/3 хавсралттай/

76

Монгол Улсын хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2004 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн 58 дугаар тушаал

Согтуурууулах ундааны үйлдвэрийн төсөл сонгон шалгаруулах, үйлдвэрлэлд хяналт тавих журам

…/6 хавсралттай/

77

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2003 оны 10 дугаар сарын 23-ны 315 дугаар тушаал

Төсвийн байгууллагын амлалтын бүртгэлийн тухай түр журам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

78

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайд, Санхүү, эдийн засгийн сайд, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын 2003 оны 12 джугаар 24-ний 301/390/174 дүгээр хамтарсан тушаал

Өрхийн эмнэлгийн санхүүжилтийн хэмжээ, санхүүжилт олгох журам батлах тухай …/3 хавсралттай/

79

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайд, үйлдвэр худалдааны сайдын 2003 оны 7 дугаар сарын 17-ны 222/126 дугаар хамтарсан тушаал

Жагсаалтад нэмэлт оруулах тухай

80

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2004 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн 129 дүгээр тушаал

Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүдээс согтууруулах ундааны нэр, савлалтын хэмжээг авах, түүнийг татварын хяналтад ашиглах журам …/2 хавсралттай/

81

Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2004 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн 101 дүгээр тушаал

Спиртийн хорогдлын норм батлах тухай …/2 хавсралттай/

82

Монгол Улсын хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Санхүү, эдийн засгийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2004 оны 8 дугаар сарын 2-ны өдрийн 74/154/170/175 дугаар хамтарсан тушаал

Хүнсний техникийн зориулалтаар ашиглах, спиртийн хуваарилалт, олголт, зарцуулалт, түүнд хяналт тавих журам …/2 хавсралттай/

 

 

15

83

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2004 оны 2 дугаар сарын 24-ний өдрийн 45 дугаар тушаал

Шувууны томуу өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх арга хэмжээний тухай

…/5 хавсралттай/

 

 

 

16

84

Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2004 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн 69 дүгээр тушаал

Мал, тэжээвэр амьтдын үржил селекцийн ажлын ололтыг хянан магадлах, баталгаажуулах, бүртгэх, хяналт тавих журам

85

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2003 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрийн 321 дүгээр тушаал

Шалгуур үзүүлэлт батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

86

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2002 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 327 дугаар тушаал

Төрийн сангийн салбар хоорондын төлбөр тооцооны түр журам

87

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2003 оны 3 дугаар сарын 12

-ний өдрийн 62 дугаар тушаал

Тушаал хүчингүй болгох тухай

88

Монгол Улсын нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2004 оны 2 дугаар сарын 25-ны өдрийн 27 дугаар тушаал

Мэргэжлийн түр сургалтын суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлж дүгнэх үлгэрчилсэн загвар

…/2 хавсралттай/

89

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын дарга бөгөөд эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын ерөнхий бүртгэгчийн 2004 оны 8 дугаар сарын 2

-ны өдрийн 63 дугаар тушаал

Хуучин хувийн хэргүүдийг шинэчлэн солих тухай …/2 хавсралттай/

90

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайд, Дэд бүтцийн сайдын 2003 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийн 52/37 дугаар хамтарсан тушаал

Азийн хөгжлийн банкны орон сууцны санхүүжилтийн Мон-1847 төслийн зээлийн үйл ажиллагааны журам

 

 

 

 

 

18

91

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайд, Үйлдвэр, худалдааны сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2003 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрийн 156/92/79/185 дугаар хамтарсан тушаал

Журам, дүрэм, зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай

…/3 хавсралттай/

92

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2004 оны 8 дугаар сарын 20-ны өдрийн 189 дүгээр тушаал

Вакцин, биобэлдмэлийг хүлээн авах, тээвэрлэх, хадгалах, явцад баримтлах журам …/3 хавсралттай/

 

 

19

 

93

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдрийн 123 дугаар тушаал

Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн индекс тооцох журам

94

Монгол Улсын Гадаад хэргийн сайдын 2004 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдрийн 34 дүгээр тушаал

Болзол, журам батлах тухай

 

 

 

 

20

95

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны 9 дүгээр сарын 3-ны өдрийн 167 дуггаар тушаал

Шуудангаар үйлчлэгч болон шуудангийн илгээмж тээвэрлэгч байгууллагын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах журам

96

Монгол Улсын дэд бүтцийн сайдын 2004 оны 9 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 182 дугаар тушаал

Барилгын норм ба дүрэм батлах тухай

97

Монгол Улсын Үйлдвэр, худалдааны сайд, Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2003 оны 9 дүгээр сарын 3-ны өдрийн 141/327 дугаар хамтарсан тушаал

Сорьцлолтын ажлын тухай

…/2 хавсралттай/

 

 

 

21

 

98

Монгол Улсын дэд бүтцийн сайдын 2004 оны 9 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 182 дугаар тушаал /үргэлжлэл/

Барилгын норм ба дүрэм батлах тухай

99

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2004 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 183 дугаар тушаал

Тэргүүний татвар төлөгч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага шалгаруулж

Урамшуулах журам …/3 хавсралттай/

 

 

 

22

100

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2004 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 203 дугаар тушаал

Журам, эрхийн бичгийн загвар батлах тухай

101

Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай Монгол Улсын хууль

 

 

 

23

102

Мал хулгайлах гэмт хэргэтэй тэмцэ, урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улсын хууль

 

103

Хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа Монгол Улсын хууль

 

 

 

24

104

2004 онд “Хууль зүйн мэдээлэл ” сэтгүүлд нийтлэгдсэн нийтээр дагаж мөрдөх эрх зүйн баримт бичгийн жагсаалт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------oOo----------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 онд “Хууль зүйн мэдээлэл” сэтгүүлд

нийтлэгдсэн дүрэм журам

Д/д

Тушаалын он, сар, өдөр

Тушаалын агуулга

Нийтлэгдсэн

дугаар

1

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын дарга, Стандарчилал, хэмжилзүйн үндэсний төвийн даргын 2004 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн 195/365 дугаар хамтарсан тушаал

Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэлд автомат хяналт тавих түр журам

 

 

 

1

 

2

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2004 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 649 дүгээр тушаал

Харъяа гаалийн байгууллагын эрх хэмжээг тодорхой бараагаар хязгаарлах тухай

3

Тариалангийн тухай Монгол Улсын хууль

 

 

 

2

 

4

Терроризмтэй тэмцэх Монгол Улсын хууль

 

5

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх Монгол Улсын хууль

 

6

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай Монгол Улсын хууль

 

 

 

 

 

 

 

 

3

7

Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай МУ-ын Засгийн газрын 2004 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 20 дугаар тогтоол

 

8

Нийтээр тэмдэглэх баяр болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай Монгол Улсын хууль

 

9

Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай МУ-ын Засгийн газрын 2004 оны 7 дугаар сарын 29-ний өдрийн 163 дугаар тогтоол

 

10

Зардлын дундаж норматив, жишиг батлах тухай Монгол Улсын хууль

 

11

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай Монгол Улсын хууль

 

 

 

 

4

12

Архидан согтуурахтай тэмцэх сангийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, дүрмийг батлах тухай МУ-ын Засгийн газрын 2004 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 85 дугаар тогтоол

 

13

Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай Монгол Улсын хууль

 

 

 

 

 

 

5

14

Үндэсний хорооны дүрэм, ажиллах журам батлах тухай МУ-ын Засгийн газрын 2004 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 27 дугаар тогтоол

 

15

Бүсийн зөвлөлийн ажиллах журмыг батлах тухай МУ-ын Засгийн газрын 2004 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 28 дугаар тогтоол

 

16

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2005 оны 1 дүгээр сарын 6-ны өдрийн 1 дүгээр тушаал

Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар агнах, барих агнуурын амьтны тоо хэмжээний дээд хязгаарыг тогтоох тухай

…/2 хавсралттай/

 

 

 

6

17

Монгол Улсын Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын 2005 оны 2 дугаар сарын 7-ны өдрийн 23 дугаар тушаал

Усан замын зогсоол байгуулах, түүнийг ашиглах журам

…/3 хавсралттай/

18

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2005 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдрийн 74 дүгээр тушаал

Харъяа гаалийн байгууллагын эрх хэмжээг тодорхойлох бараагаар хязгаарлах тухай

 

6

19

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын дарга бөгөөд эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын ерөнхий бүртгэгчийн 2004 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн 24 дүгээр тушаал

Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний загвар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

20

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын дарга бөгөөд эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын ерөнхий бүртгэгчийн 2005 оны 3 дугаар сарын 1

-ний өдрийн 17 дугаар тушаал

Маягт батлах тухай

21

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2005 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдрийн 61 дүгээр тушаал

Ойн нөөцөд учирсан хохирлын үнэлгээг батлах тухай

22

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2005 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн 176 дугаар тушаал

Харъяа гаалийн байгууллагын эрх хэмжээг тодорхой бараагаар хязгаарлах тухай

23

Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2005 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдрийн 35 дугаар тушаал

Мал эмнэлэг, ариун цэвэр-гарал үүслийн гэрчилгээ, түүнийг хэрэглэх журам …/3 хавсралттай/

24

Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2005 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 129 дүгээр тушаал

Улирлын ажлын үр дүнгийн урамшил олгох журам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

25

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайд, Үндэсний статистикийн газрын даргын 2004 оны 9 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 213/157 дугаар хамтарсан тушаал

Маягт шинэчлэн батлах тухай

26

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2004 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдрийн 136 дугаар тушаал

Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагааны зардлын хэмнэлтийг тооцох, түүнийг захиран зарцуулах журам

27

Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2005 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 51 дүгээр тушаал

Малын эмчид итгэмжлэл олгох түр журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай …/2 хавсралттай/

28

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайд, Үйлдвэр худалдааны сайдын 2004 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдрийн 133/78 дугаар хамтарсан тушаал

Жагсаалтад нэмэлт оруулах тухай

29

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайд, Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн 109/86 дугаар хамтарсан тушаал

Улс хоорондын шуудангийн илгээмжийн гаалийн бүрдүүлэлтийн журам …/4 хавсралттай/

 

 

 

 

 

 

 

 

10

30

Монгол Улсын боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2005 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдрийн 37 дугаар тушаал

Журам батлах, мэргэжлийн зөвлөл байгуулах тухай …/3 хавсралттай/

31

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2005 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 264 дүгээр тушаал

Харъяа гаалийн байгууллагын эрх хэмжээг тодорхой бараагаар хязгаарлах тухай

32

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2005 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн 37/64 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

33

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2005 оны 2 дугаар сарын 4-ний өдрийн 15/41/25 дугаар хамтарсан тушаал

Журам батлах тухай

34

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2004 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдрийн 8 дугаар тушаал

Төсөвт байгууллагын зарим ажил, үйлчилгээг гүйцэтгэх гэрээ

…/3 хавсралттай/

 

 

 

 

 

 

 

 

11

35

Монгол Улсын санхүү, эдийн засгийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2004 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн 108/75 дугаар хамтарсан тушаал

Банкны өр барагдуулах газар /ТӨҮГ/

- ын нэхэмжлэлтэй шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх, тооцоо хийх, мэдээ, судалгаа гаргах журам

36

Монгол Улсын Үйлдвэр, худалдааны сайдын 2005 оны 1 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 3 дугаар тушаал

Заавар батлах тухай

37

Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалатын сайдын 2005 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 37 дугаар тушаал

Загвар журам батлах тухай

…/2 хавсралттай/

38

Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2005 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн 174 дүгээр тушаал

Мал, амьтан тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглох тухай

39

Монгол Улсын Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2005 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн 55 дугаар тушаал

Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журам

 

 

 

 

 

 

12

40

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын дарга бөгөөд эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын ерөнхий бүртгэгчийн 2005 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрийн 39 дүгээр тушаал

Эрхийн улсын бүртгэчийн тэмдэг олгох, хураан авах, хадгалах журам

41

Монгол Улсын Үндэсний статистикийн газрын даргын 2005 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн 01/59 дүгээр тушаал

Статистикийн улсын байцаагчийн дүрэм зарим холбогдох журмыг шинээр болон шинэчлэн батлах тухай

…/4 хавсралттай/

42

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2005 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдрийн 123 дугаар тушаал

Төсвийн байгууллагад мөрдөгдөх мөнгөн кассын ажиллагааны журам

 

13

44

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын дарга бөгөөд эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын ерөнхий бүртгэгчийн 2005 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн 51 дүгээр тушаал

Маягт батлах тухай

 

 

 

 

 

 

14

45

Тагнуулын ерөнхий газрын даргын 2005 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн 233 дугаар тушаал

Төрийн холбооны газраасүзүүлэх төлбөртэй үйлчилгээний үнийн тариф батлах тухай

46

Монгол Улсын хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2005 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн 94 дүгээр тушаал

Эмийн тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай …/2 хавсралттай/

47

Олон нийтийн радио, телевизийн тухай Монгол Улсын хууль

 

 

15

 

48

Улс төрийн намын тухай Монгол Улсын хууль

 

49

Монгол Улсын Барилга,от байгуулалтын сайдын 2005 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн 50 дугаар тушаал

Тарифт цалингийн жишиг шинэчлэн батлах тухай

 

 

16

50

Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд, Байгаль орчны сайд, Сангийн сайдын 2005 оны 7 дугаар сарын 15-ны өдрийн 101/189/194 дүгээр хамтарсан тушаал

Инженерийн хийцтэй худаг, уст цэгийг сэргээн засварлах, шинээр гаргах, санхүүжүүлэх, эзэмших, ашиглах нийтлэг журам

…/3 хавсралттай/

51

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2005 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн 198 дугаар тушаал

Заавар маягт шинэчлэн батлах тухай

 

 

 

17

52

Монгол Улсын Байгаль орчны сайд, Сангийн сайдын 2005 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 83/101 дүгээр хамтарсан тушаал

Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээг төлөвлөх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх журам

53

Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2005 оны 9 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 295 дугаар тушаал

Улсын мэргэжлийн хяналтын

газрын улсын байцаагчдын шийтгэвэр, торгуулийн хуудас хэрэглэх журам

…/4 хавсралттай/

 

 

 

 

 

 

18

54

Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2005 оны 9 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 296 дугаар тушаал

Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн үнэмлэх, тэмдэг хэрэглэх журам

55

Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2005 оны 9 дүгээр сарын 8-ны өдрийн 78 дугаар тушаал

Барилгын норм ба дүрэм батлах тухай

56

Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2005 оны 9 дүгээр сарын 8-ны өдрийн 78 дугаар тушаал /үргэлжлэл/

Барилгын норм ба дүрэм батлах тухай …/4 хавсралттай/

 

 

 

 

19

 

57

Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2005 оны 8 дугаар сарын

31-ний өдрийн 116 дугаар тушаал

Жагсаалт, заавар батлах тухай

…/2 хавсралттай/

58

Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2005 оны 9 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 312 дугаар тушаал

Улирлын ажлын үр дүнгийн урамшил олгох журам

59

Монгол Улсын Үйлдвэр, худалдааны сайдын 2005 оны 9 дүгээр сарын 8-ны өдрийн 110 дугаар тушаал

Норматив тогтоох тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

60

Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2005 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 80 дугаар тушаал /хэсэгчлэн авав/

Барилга засварын ажлын төсвийн суурь норм батлах тухай

61

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд, Сангийн сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2005 оны 8 дугаар сарын

19-ний өдрийн 251/228/94 дүгээр хамтарсан тушаал

Сурах бичгийг эрхийн бичгээр авах түр журам …/2 хавсралттай/

62

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2005 оны 7 дугаар сарын 26-ны өдрийн 192 дугаар тушаал

Эхийн амрах байрны бүтэц, үйл ажиллагаа, санхүүжилт

63

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2005 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдрийн 172 дугаар тушаал

Стандарт хэрэгжүүлэх тухай

64

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2005 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн 103/125/153 дугаар хамтарсан тушаал

Даатгуулагчид үзүүлэх тусламж үйлчилгээний зардлын хэмжээг батлах тухай …/2 хавсралттай/

65

Монгол Улсын Засгийн газрын 2005 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн 158 дугаар тушаал

Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах улсын албад байгуулах тухай

 

66

Монгол Улсын Засгийн газрын 2005 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн 159 дугаар тушаал

Гамшигтай тэмцэх комиссын ажиллах журам

 

 

 

 

 

21

67

Монгол Улсын Засгийн газрын 2005 оны 7 дугаар сарын 26-ны өдрийн 167 дугаар тушаал

Үндэсний хөтөлбөрийн хорооны дүрэм, бүрэлдэхүүнийг батлах тухай

68

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайд Улсын ерөнхий прокурорын 2005 оны 7 дугаар сарын 20-ны өдрийн 152/188 дугаар хамтарсан тушаал

Албадан эмчлэхтэй холбогдсон журам батлах тухай …/3 хавсралттай/

69

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2005 оны 9 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 244 дүгээр тогтоол

Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

70

Монгол Улсын Засгийн газрын 2005 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдрийн 34 дүгээр тушаал

Шуудангийн үйлчилгээ үзүүлэхэд мөрдөх дүрэм

 

 

 

 

22

71

Монгол Улсын Засгийн газрын 2005 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдрийн 39 дүгээр тушаал

Бүсийн хөгжлийг дэмжих сан байгуулах, түүнд хөрөнгө бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих журам

72

Монгол Улсын Засгийн газрын 2005 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрийн 64 дүгээр тушаал

Жижиг, дунд үлйдвэрийг дэмжих хөтөлбөр …/2 хавсралттай/

73

Монгол Улсын Засгийн газрын 2005 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдрийн 40 дүгээр тушаал

Хүүхдийн төлөө сангийн дүрэм батлах тухай

 

 

 

 

23

74

Монгол Улсын Засгийн газрын 2005 оны 4 дугаар сарын 13-ны өдрийн 75 дугаар тушаал

Хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлах тухай

75

Монгол Улсын Засгийн газрын 2005 оны дугаар сарын 29-ний өдрийн 147 дугаар тушаал

Төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай …/2 хавсралттай/

76

Монгол Улсын Засгийн газрын 2005 оны 10 дугаар сарын 7-ны өдрийн 214 дүгээр тушаал

Аж ахуйн нэгжийн давамгай болон зүй ёсны монополь байдалтай, түүнчлэн тэр байдлаа алдсаныг тогтоох журам

 

 

 

 

 

 

 

24

77

Монгол Улсын Үйлдвэх, худалдааны сайдын 2005 оны 11 дүгээр сарын

21-ний өдрийн 162 дугаар тушаал

Импортын согтууруулах ундааны техникийн зохицулалтыг баталж, мөрдүүлэх тухай

78

Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2005 оны 11 дүгээр сарын

23-ны өдрийн 433 дугаар тушаал

Мал, амьтан тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх тухай

79

2005 онд “Хууль зүйн мэдээлэл ” сэтгүүлд нийтлэгдсэн нийтээр дагаж мөрдөх эрх зүйн баримт бичгийн жагсаалт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------oOo----------------------

2006 онд “Хууль зүйн мэдээлэл” сэтгүүлд

нийтлэгдсэн дүрэм журам

Д/д

Тушаалын он, сар, өдөр

Тушаалын агуулга

Нийтлэгдсэн

дугаар

1

Нийслэлийн Засаг даргын 2005 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдрийн 352 дугаар захирамж

Түрээслэгч сонгон шалгаруулах журам

 

 

 

 

 

1

2

Монгол Улсын Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын 2005 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдрийн 100 дугаар тушаал

Авто зам, замын байгууламжийн засвар арчлалтын ажлыг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх журам …/2 хавсралттай/

3

Монгол Улсын Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын 2005 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 100 дугаар тушаал

Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай …/3 хавсралттай/

4

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай Монгол Улсын хууль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

5

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2003 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/182 дугаар тушаал

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны ёс зүйн дүрэм

6

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2005 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 422 дугаар тушаал

Оюутан элсүүлэх үлгэрчилсэн журам

7

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2005 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 370 дугаар тушаал

Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар агнах, барих агнуурын амьтны тоо хэмжээний дээд хязгаарыг тогтоох тухай

…/2 хавсралттай/

8

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2005 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 366 дугаар тушаал

Хус бэлтгэхийг зогсоох тухай

9

Үндэсний архивын газрын даргын 2005 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрийн 152 дугаар тушаал

Зураг төслийн байнга хадгалах баримт бичгийн үлгэрчилсэн жагсаалт батлах тухай

 

 

 

 

 

 

4

10

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2005 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 125/296 дугаар хамтарсан тушаал

1-19 насны хүүхдийн хоногийн норм, үндсэн шимт бодис, илчлэгийн хэрэгцээг батлах тухай

…/5 хавсралттай/

11

Үндэсний архивын газрын даргын 2006 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 5 дугаар тушаал

Заавар батлах тухай

12

Монгол Улсын Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын 2005 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн 102 дугаар тушаал

Хөтөчтайлбарлагчийн ангилал, зэрэглэл тогтоох журам

…/5 хавсралттай/

 

 

 

5

 

13

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2006 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 24 дүгээр тушаал

Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлс, эмэнд гаалийн бүрдүүлэлт хийх журам

14

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2006 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 21 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

…/2 хавсралттай/

15

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2006 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 52 дугаар тушаал

Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт бүрмөсөн оруулах гаалийн бүрдүүлэлтийн горимыг хэрэгжүүлэх журам …/17 хавсралттай/

 

6

16

Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2006 оны 2 дугаар сарын 3-ны өдрийн 58 дугаар тушаал

Мал амьтан тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглох тухай

 

 

 

 

7

 

17

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2006 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 52 дугаар тушаал /үргэлжлэл/

Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт бүрмөсөн оруулах гаалийн бүрдүүлэлтийн горимыг хэрэгжүүлэх журам …/17 хавсралттай/

18

Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2005 оны 11 дүгээр сарын

15-ны өдрийн 155 дугаар тушаал

Жагсаалт батлах тухай

19

Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2006 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдрийн 132 дугаар тушаал

Мал, амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх тухай

 

 

 

 

 

8

20

Монгол Улсын зам, тээвэр,аялал жуулчлалын сайд, Байгаль орчны сайдын 2006 оны 2 дугаар сарын 24-ний өдрийн 26/58 дугаар хамтарсан тушаал

Усан замын тээврийн хэрэгсэлд техникийн болон экологийн хяналтын үзлэг хийх, тоо бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам …/3 хавсралттай/

21

Стандарчилал хэмжил зүйн үндэсний төвийн даргын 2006 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 22 дугаар тушаал

Шийдвэр хэрэгжүүлэх тухай

22

Патентын тухай Монгол Улсын хууль

 

 

 

 

 

 

9

 

23

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2006 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдрийн 55 дугаар тушаал

Цахим сүлжээнд тендерийн урилга, үр дүнг зарлан мэдээлэх журам

24

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2006 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдрийн 103 дугаар тушаал

Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай

25

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2006 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 24 дүгээр тушаал

Идэвхтэн байгаль хамгаалагч ажиллуулах, ажлын ү дүнгээр урамшуулах тухай журам

26

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2006 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдрийн 135 дугаар тушаал

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ, ёс зүйн хорооны дүрэм, журам батлах тухай …/7 хавсралттай/

 

10

27

Монгол Улсын Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2005 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн 55 дугаар тушаал

Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журам

 

 

 

11

28

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2006 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 119 дүгээр тушаал

Журам, заавар батлах тухай

…/2 хавсралттай/

29

Хүүхдэд тэтгэмж олгох, хүүхэд гэр бүлд мөнгөн тусламж үзүүлэх тухай Монгол Улсын хууль

 

 

 

 

 

 

12

30

Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татварын тухай Монгол Улсын хууль

 

31

Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2006 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдрийн 27 дугаар тушаал

Барилгын норм ба дүрэм батлах тухай

32

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2006 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 114 дүгээр тушаал

Журам, загвар батлах тухай

…/4 хавсралттай/

33

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2006 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдрийн 180 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

34

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2006 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдрийн 187 дугаар тушаал

Дүрэм батлах тухай

35

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2006 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн 2 дугаар тушаал

“Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем”-ийн жагсаалтынзарим үндэсний код, барааны бичиглэл, хэмжих нэгжид оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт, тайлбар, лавлагаа, зааврыг нэгтгэн батлах тухай …/4 хавсралттай/

36

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2006 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 11 дүгээр тушаал

Код шинэчлэн батлах тухай

…/11 хавсралттай/

 

 

14

 

37

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2006 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 12 дугаар тушаал

Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлэг маягт батлах тухай

…/3 хавсралттай/

38

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2006 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 50 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

…/2 хавсралттай/

 

 

15

39

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2006 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 51 дүгээр тушаал

Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын код, нэр томъёоны тайлбар батлах тухай

…/7 хавсралттай/

40

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2006 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн 195 дугаар тушаал

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний шинжилгээ хийх журам

 

 

 

 

 

 

 

 

16

41

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2006 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдрийн 131 дүгээр тушаал

Тушаал, аргачлалын заалтад өөрчлөлт оруулах тухай

42

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2006 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдрийн 214 дүгээр тушаал

Үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

43

Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2006 оны 1 дүгээр сарын 12-ны 4 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

…/4 хавсралттай/

44

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2006 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 198 дугаар тушаал

Суурь судалгааны сэдэвт ажлыг гүйцэтгэх, санхүүжүүлэх журам

…/3 хавсралттай/

45

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2006 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн 172 дугаар тушаал

Шинжлэх ухааны оны шилдэг бүтээл шалгаруулах журам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

46

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2006 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдрийн 211 дүгээр тушаал

“Тэргүүний уншигч- Д.Нацагдорж тэмдэгтэн” шалгаруулах журам

…/2 хавсралттай/

47

Монгол Улсын Зам, тээвэр,аялал жуулчлалын сайдын 2006 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдрийн 119 дүгээр тушаал

Аялал жууулчлалын байгууллагын ангилал тогтоох журам

…/4 хавсралттай/

48

Монгол Улсын Зам, тээвэр,аялал жуулчлалын сайдын 2006 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн 70 дугаар тушаал

Биоаюултай илгээмж, биобэлдмэлийг тээвэрлэх журам

49

Монгол Улсын Зам, тээвэр,аялал жуулчлалын сайдын 2006 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн 111 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

…/2 хавсралттай/

50

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2006 оны 7 дугаар сарын 24-ний өдрийн 147 дугаар тушаал

Онцгой албан татварын хуулийн зарим заалтыг хэрэгжүүлэх аргачлал, тайлангийн маягт, түүнийг нөхөх зааврыг батлах тухай

…/5 хавсралттай/

51

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2006 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн 269 дүгээр тушаал

Усны тоо бүртгэл явуулах журам

…/3 хавсралттай/

 

 

18

52

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2006 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдрийн 277 дугаар тушаал

Төлбөртэй үзүүлэх тусламж үйлчилгээний жагсаалт, журам батлах тухай …/2 хавсралттай /

53

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2006 оны 7 дугаар сарын 24-ний өдрийн 246 дугаар тушаал

Эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн зэрэг олгох журам …/4 хавсралттай/

 

 

 

 

 

 

 

 

19

54

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2006 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдрийн 264 дүгээр тушаал

Хуш модны самар түүж бэлтгэхийг хориглох тухай

55

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2006 оны 8 дугаар сарын 22-ны 269 дүгээр тушаал

Тушаалд нэмэлт оруулах тухай

56

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2006 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн 189 дүгээр тушаал

Мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагад /МСҮТ, коллеж/ суралцагч элсүүлэх үлгэрчилсэн журам

57

Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2006 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн 91 дүгээр тушаал

Аргачлал батлах тухай

…/24 хавсралттай/

58

Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2006 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн 91 дүгээр тушаал /үргэлжлэл/

Аргачлал батлах тухай

…/24 хавсралттай/

 

 

 

20

59

Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2006 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн 111 дүгээр тушаал

Барилгын нэгж хүчин чадлын төсвийн жишиг үнэлгээ батлах тухай

…/4 хавсралттай/

60

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2006 оны 9 дүгээр сарын 13-ны 557 дугаар тушаал

Маягт, журам батлах тухай

…/2 хавсралттай/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

61

Монгол Улсын Байгаль орчны сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2006 оны 9 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 324/318/336 дугаар хамтарсан тушаал

Аюултай хог хаягдлын ангилал, зэрэглэл батлах тухай

62

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2006 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдрийн 508 дугаар тушаал

Харъяа гаалийн байгууллагын эрх хэмжээнд горимын хязгаарлалт хийх тухай

63

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2006 оны 9 дүгээр сарын 19-ний 569 дүгээр тушаал

Гаалийн бүрдүүлэлтийн хөлсний хэмжээ тогтоох тухай

64

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2006 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 320 дугаар тушаал

Журам шинэчлэн батлах тухай

65

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2006 оны 10 дугаар сарын 17-ны 641 дүгээр тушаал

Гаалийн бүрдүүлэлтийн хөлсний хэмжээ тогтоох тухай

66

Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын 2006 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 339 дүгээр захирамж

Халаалтын хугацаа тогтоох тухай

67

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2006 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдрийн 279 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

…/2 хавсралттай/

68

Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2006 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 155 дугаар тушаал

Барилга, байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах дүрэм

…/5 хавсралттай/

 

 

 

 

 

23

 

69

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2006 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 379/341 дүгээр хамтарсан тушаал

Ерөнхий боловсролын сургуулийн “Үдийн цай” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд мөрдөх журам

…/2 хавсралттай/

70

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2006 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 370 дугаар тушаал

Тарвага агнахыг хориглох тухай

71

Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2006 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 142 дугаар тушаал

Норм батлах тухай …/3 хавсралттай/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

72

Монгол Улсын Сангийн сайд, Байгаль орчны сайдын 2006 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 342/366 дугаар хамтарсан тушаал

Журам батлах тухай

…/2 хавсралттай/

73

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2006 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрийн 433 дугаар тушаал

Гадаадад суралцах оюутныг сонгон шалгаруулах журам

74

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2006 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрийн 399 дүгээр тушаал

Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 2007 онд агнах барих агнуурын амьтны тоо хэмжэний дээд хязгаарыг тогтоох тухай

75

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2006 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдрийн 404 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

76

2006 онд “Хууль зүйн мэдээлэл ” сэтгүүлд нийтлэгдсэн нийтээр дагаж мөрдөх эрх зүйн баримт бичгийн жагсаалт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------oOo----------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 онд “Хууль зүйн мэдээлэл” сэтгүүлд

нийтлэгдсэн дүрэм журам

Д/д

Тушаалын он, сар, өдөр

Тушаалын агуулга

Нийтлэгдсэн

дугаар

1

Онцгой албан татварын тухай Монгол Улсын хууль

 

 

 

 

1

2

Монгол Улсын Засгийн газрын 2006 оны 8 дугаар сарын 30 ны 207 дугаар тогтоол

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр бодох цалингийн ангилал, индексийг батлах тухай

3

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2006 оны 10 дугаар сарын 4-ний өдрийн 321 дүгээр тушаал

Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам

…/5 хавсралттай/

4

Стандарчилал хэмжил зүйн үндэсний төвийн даргын 2006 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрийн 378 дугаар тушаал

Хэмжих хэрэгслийн загварыг турших, батлах журам …/2 хавсралттай/

 

 

2

5

Монгол Улсын Барилга,хот байгуулалтын сайдын 2006 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 175 дугаар тушаал

Маягт батлах тухай

…/13 хавсралттай/

6

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2006 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдрийн 393 дугаар тушаал

Төр хариуцах тусламж, үйлчилгээний тухай …/4 хавсралттай/

 

 

3

 

7

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2007 оны 1 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 4 дүгээр тушаал

Журам шинэчлэн батлах тухай

8

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2006 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 418 дугаар тушаал

Тендерийн жишиг баримт бичиг батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

9

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2007 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 5 дугаар тушаал

Аргачлалд өөрчлөлт орууулах тухай

10

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2006 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрийн 483 дугаар тушаал

Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

11

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2006 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрийн 480 дугаар тушаал

Дээд боловсролын диплом олгох журам

12

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2006 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 440 дүгээр тушаал

Бараа, бүтээгдэхүүний хэлбэрээр олгож буй гадаадын тусламжийн хөрөнгийг бүртгэх журам

13

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2006 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 447 дугаар тушаал

Гадаадын зээл, тусламжийн бүртгэл, нэгдсэн мэдээллийн сан байгуулах, ашиглах журам

14

Монгол Улсын Сангийн сайд, Гадаад хэргийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2006 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 455/72/205 дугаар хамтарсан тушаал

Үндэсний гадаад паспорт болон түүнтэй адилтгах баримт бичгийн үнийг шинэчлэн батлах тухай

15

Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2006 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 222 дугаар тушаал

Барилгын норм ба дүрэм батлах тухай

16

Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай Монгол Улсын хууль

 

 

 

 

 

 

 

 

5

17

Монгол Улсын Их Хурлын 2007 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн тогтоол

“Монгол Улсын эрчим хүчний нэгдсэн систем” хөтөлбөр шинэчлэн батлах тухай

18

Монгол Улсын Их Хурлын 2 дугаар сарын 6-ны өдрийн 28 дугаар тогтоол

УИХ-ын 2007 оны хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх асуудлын тухай

19

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2006 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн 227 дугаар тушаал

Дадлагажигч эмчийн ажиллах журам

…/2 хавсралттай/

20

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2006 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 388 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

21

Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2007 оны 1 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 17 дугаар тушаал

Дүрэм, журам, зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай …/3 хавсралттай/

 

 

 

 

 

 

 

6

22

Үндэсний архивын газрын 2007 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 3 дугаар тушаал

Төрийн архивын баримт ашиглалтын нийтлэг журам …/12 хавсралттай/

23

Үндэсний архивын газрын 2007 оны 2 дугаар сарын 7-ны өдрийн 23 дугаар тушаал/

Тушаал, журам хүчингүй болгох тухай

24

Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2007 оны 1 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 10 дугаар тушаал

Барилгын дүрэм батлах тухай

25

Төрийн өмчийн хорооны 2007 оны 2 дугаар сарын 8-ны өдрийн 42 дугаар тогтоол

Түрээсийн төлбөрийн доод үнэ, гэрээний үлгэрчилсэн загвар батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

26

Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2007 оны 1 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 10 дугаар тушаал

Барилгын дүрэм батлах тухай

27

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2007 оны 2 дугаар сарын 9-ний өдрийн 38 дугаар тушаал

Нягтлан бодох бүртгэлийн программ хангамжид хяналт тавих тухай

28

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2007 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдрийн 41 дүгээр тушаал

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багшийн ёс зүйн дүрэм

29

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2007 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 6 дугаар тушаал

Хайгуулалтын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх талаар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх баталгааны тусгай дансны гүйлгээнд хяналт тавих журам

30

Монгол Улсыг хөгжүүлэх сангийн тухай Монгол Улсын хууль

 

 

 

 

 

 

 

8

31

Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2007 оны 3 дугаар сарын 6-ны өдрийн 32 дугаар тушаал

Зарим тушаалыг хүчингүй болгох тухай

32

Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд, Төрийн өмчийн хорооны даргын 2006 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн 31/50 дугаар хамтарсан тушаал

Тушаал хүчингүй болгох тухай

33

Монгол Улсын боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2007 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдрийн 74 дүгээр тушаал

Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

34

Монгол Улсын Үйлдвэр, худалдааны сайдын 2006 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 214 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

35

Монгол Улсын барилга, хот байгуулалтын сайдын 2007 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийн 35 дугаар тушаал

Дүрэм батлах тухай

36

Монгол Улсын Сангийн сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2005 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 318/158 дугаар хамтарсан тушаал

Зарим тушаалыг хүчингүйд тооцох тухай

37

Монгол Улсын Гадаад хэргийн сайдын 2005 оны 11 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 70 дугаар тушаал

Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

38

Монгол Улсын барилга, хот байгуулалтын сайдын 2007 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдрийн 58 дугаар тушаал

Барилгын дүрэм батлах тухай

39

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2007 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдрийн 45 дугаар тушаал

Тушаал хүчингүй болгох тухай

40

Ашигт малтмал, газрын тосны хэрэг эрхлэх газрын даргын 2007 оны 4 дүгээр сарын 6-ны өдрийн 107 дугаар тушаал

Маягт батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

41

Монгол Улсын Байгаль орчны сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2007 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдрийн 97/39/79 дүгээр тушаал

Жагсаалт батлах тухай

42

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2007 оны 4 дүгээр сарын 6-ны өдрийн 102 дугаар тушаал

Журам шинэчлэн батлах тухай

43

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2007 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн 81 дүгээр тушаал

Журам, заавар, аргачлал батлах тухай

44

Гаалийн ерөнхий газрын 2007 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдрийн 134 дүгээр тушаал

Татваргүй барааны дэлгүүрийн зөвшөөрөл олгох, сунгах, хүчингүй болгох журам

45

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2007 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 114 дүгээр тушаал

Дадлагажигч их эмчийн ажиллах журам

46

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2007 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 116 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

…/5 хавсралттай/

47

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2007 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдрийн 38 дугаар тушаал

Эмийн улсын бүртгэлийн дүрмийг шинэчлэн батлах тухай

…/5 хавсралттай/

 

 

 

 

 

 

10

48

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2007 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн 70 дугаар тушаал

Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай

 

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2007 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 99 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

…/2 хавсралттай/

 

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2007 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрийн 120 дугаар тушаал

Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн зэрэг хамгаалах мэргэжлийн жагсаалт

 

/Үйлдвэр, худалдааны сайдын 2007 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдрийн 88 дугаар тушаал

Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам

49

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн 245 дугаар тушаал

Журамд зарим өөрчлөлт оруулах тухай

 

 

11

50

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 1998 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдрийн 18 дугаар тушаал

Цармын бүслүүрийн ойн зааг тогтоох тухай

51

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 1996 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 209 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

52

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2006 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 426 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

53

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2007 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдрийн 121 дүгээр тушаал

Тушаалын хавсралтын заалтыг хасах тухай

54

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2007 оны 1 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 18 дугаар тушаал

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын буцаан олголтын журам

…/2 хавсралттай/

55

Монгол Улсын Үйлдвэр худалдааны сайд, Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн сайдын 2007 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдрийн 90/12 дугаар хамтарсан тушаал

Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний хадгалах зориулалтын савыг улсын бүртгэлд бүртгэх журам

 

 

12

56

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2007 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн 145 дугаар тушаал

Тендер шалгаруулалтын явц, үр дүнг хянаж зөвшөөрөл олгох журам

57

Үндэсний архивын газрын даргын 2007 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдрийн 59 дүгээр тушаал

Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар батлах тухай

 

 

 

13

 

58

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2007 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдрийн 187 дугаар тушаал

Магистр, докторын сургалт эрхлэхэд баримтлах нийтлэг журам

…/3 хавсралттай/

59

Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 12 дугаар тогтоол

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

60

Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдрийн 109 дүгээр тогтоол

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр бодох цалингийн итгэлцүүр батлах тухай

61

Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдрийн 110 дугаар тогтоол

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

62

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2007 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдрийн 201 дүгээр тушаал

Эрдэм шинжилгээний ажилтны зэрэг дэвийн шалгуур үзүүлэлтийг батлах тухай

63

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2007 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдрийн 201 дүгээр тушаал

Эрдэм шинжилгээний ажилтныг аттестатчилах журам

64

Монгол Улсын дээд шүүхийн 2007 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн 12 дугаар тогтоол

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн зарим зүйл, заалтыг тайлбарлах тухай

65

Монгол Улсын дээд шүүхийн 2007 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн 13 дугаар тогтоол

Онцгой албан татварын тухай хуулийн зарим зүйл, заалтыг тайлбарлах тухай

66

Монгол Улсын дээд шүүхийн 2007 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоол

Аж ахуйн нэгжийн орлогын татварын тухай хуулийн зарим зүйл, заалтыг тайлбарлах тухай

67

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2007 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдрийн 161 дүгээр тушаал

Тушаалуудыг хууль тогтоомжид нийцүүлэх тухай …/3 хавсралттай/

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

15

 

 

68

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2007 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн 176 дугаар тушаал

Зөвлөхөөс бусад үйлчилгээний тендерийн бичиг баримт батлах тухай

69

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2007 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн 162 дугаар тушаал

Ажлын албаны эрх олгох, журамд өөрчлөлт оруулах тухай

70

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2004 оны 4 дүгээр сарын 2-ны өдрийн 139 дүгээр тушаал

Захиргааны журмаар баривчлах шийтгэлийг гүйцэтгэх журам

…/3 хавсралттай/

71

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2003 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдрийн 234 дүгээр тушаал

Журам тогтоох тухай

72

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2002 оны 9 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 337 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

73

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2002 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдрийн 290 дүгээр тушаал

Галт зэвсгийн гэрчилгээ олгох, үнэ тогтоох тухай

74

Монгол Улсын Байгаль орчны сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн сайдын 2007 оны

4 дүгээр сарын 27-ны өдөр 151/126/52 дугаар хамтарсан тушаал

Химийн хорт болон аюултай бодисыг тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам

75

Төрийн өмчийн хорооны 2007 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн 297 дугаар тогтоол

Төрийн өмчит хуулийн этгээд үндсэн хөрөнгө олж авах журам

…/2 хавсралттай/

76

Улсын нөөцийн тухай Монгол улсын хууль

 

 

 

 

 

17

77

Төмөр замын тээврийн тухай Монгол Улсын хууль

 

78

Монгол Улсын Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын 2007 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн 101 дүгээр тушаал

Шуудангийн нэгдсэн код батлах тухай

79

Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай Монгол Улсын хууль

 

 

 

 

 

 

 

18

80

Хуульч сонгон шалгаруулах тухай Монгол Улсын хууль

 

81

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2007 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдрийн 254 дүгээр тушаал

Сибирь хуш модны самар түүж бэлтгэхийг хориглох тухай

82

Монгол Улсын Түлш, эрчим хүчний сайдын 2005 оны 11 дүгээр сарын

10-ны өдрийн 87 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

83

Монгол Улсын Түлш, эрчим хүчний сайдын 2006 оны 11 дүгээр сарын

13-ны өдрийн 104 дүгээр тушаал

Дүрэм батлах тухай …/2 хавсралттай/

84

Монгол Улсын Түлш, эрчим хүчний сайдын 2007 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн 47 дугаар тушаал

Аюулгүй ажиллагааны дүрэм, засварын норм батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

85

Монгол Улсын Барилга хот байгуулалтын сайдын 2007 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдрийн 136 дугаар тушаал

Аргачлал батлах тухай

86

Газрын харилцаа, геодези зураг зүйн газрын даргын 2007 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдрийн 191 дүгээр тушаал

Тушаал хүчингүй болгох тухай

87

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2007 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдрийн 164 дүгээр тушаал

Журам, маягт батлах тухай

…/2 хавсралттай/

88

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2007 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдрийн 165 дугаар тушаал

Жагсаалт батлах тухай

89

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2007 оны 9 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 317 дугаар тушаал

Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

90

Завхан аймгийн Засаг даргын 2007 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 94 дүгээр захирамж

Тээврийн хэрэгслээс төлбөр авах журам батлах, төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай

91

Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 237 дугаар тогтоол

Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай

…/9 хавсралттай/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

92

Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 238 дугаар тушаал

Зарим албан тушаалын цалингийн жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай

93

Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 241 дүгээр тушаал

Нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай

94

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд, Сангийн сайдын 2007 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдрийн 307/91237 дугаар тушаал

Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлын норм тогтоох, багш зарим албан тушаалтны цалин хөлсийг тооцож олгох журам батлах тухай

95

Монгол Улсын Боловсрол, соёл,шинжлэх ухааны сайд, Сангийн сайдын 2007 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдрийн 336/247 дугаар тушаал

Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

96

Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2007 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 160 дугаар тушаал

Барилгын норматив баримт бичиг батлах тухай

97

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2007 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 290 дүгээр тушаал

Саарал чоно агнахыг хориглох тухай

98

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2007 оны 10 дугаар сарын 3-ны өдрийн 268 дугаар тушаал

Тендерийн жишиг баримт бичиг батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Монгол Улсын Байгаль орчны сайд, Үйлдвэр, худалдааны сайд, Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2007 оны

9 дүгээр сарын 24-ний 283/252/64 дүгээр хамтарсан тушаал

Тушаал хүчингүй болгох тухай

100

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2007 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрийн 292 дугаар тушаал

Журам, загвар батлах тухай

…/3 хавсралттай/

101

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2007 оны 10 дугаар сарын 4-ний өдрийн 192 дугаар тушаал

Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татварын хуулийг хэрэгжүүлэх аргачлал, тайлангийн хавсралт тооцооны маягт, тэдгээрийг нөхөх зааварт өөрчлөлт оруулах тухай

102

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2007 оны

10 дугаар сарын 9-ний өдрийн 362 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

103

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2007 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн 184 дүгээр тушаал

Урьдчилсан сонголт явуулах жишиг баримт бичиг батлах тухай

104

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2007 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн 365 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

105

Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд, Сангийн сайдын 2007 оны 10 дугаар сарын 2-ны өдрийн 110/226 дугаар хамтарсан тушаал

Журам батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

106

Монгол Улсын Түлш, эрчим хүчний сайдын 2007 оны 10 дугаар сарын

19-ний өдрийн 82 дугаар тушаал

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай

107

Монгол Улсын Гадаад хэргийн сайдын 2007 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдрийн 32 дугаар тушаал

Өргөмжит консулын тухай журам батлах тухай …/3 хавсралттай/

108

Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд, Сангийн сайдын 2005 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 139 дүгээр хамтарсан тушаал

Зарим тушаалыг хүчингүй болгох тухай

109

Монгол Улсын Батлан хамгаалах яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Үндэсний архивын газрын даргын 1999 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 186/125 дугаар хамтарсан тушаал

Төлбөрт үйлчилгээний үнийн тариф шинэчлэн батлах тухай

…/2 хавсралттай/

110

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Үндэсний архивын газрын даргын 2007 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдрийн 102 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

111

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Үндэсний архивын газрын даргын 2007 оны 7 дугаар сарын 14-ний өдрийн 92 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

112

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Үндэсний архивын газрын даргын 2005 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрийн 152 дугаар тушаал

Зураг төслийн байнга хадгалах баримт бичгийн үлгэрчилсэн жагсаалт батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

113

Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2007 оны

10 дугаар сарын 29-ний өдрийн 180 дугаар тушаал

Барилгын норматив баримт бичиг батлах тухай

114

Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2007 оны

10 дугаар сарын 29-ний өдрийн 179 дүгээр тушаал

Барилгын норматив баримт бичиг батлах тухай

115

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2003 оны

11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 375 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

…/2 хавсралттай/

116

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2004 оны

4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 107 дугаар тушаал

Үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай

117

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Үндэсний архивын газрын даргын 2001 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдрийн

91 дүгээр тушаал

Засгийн газрын 2001 оны 41 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

118

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Үндэсний архивын газрын даргын 2003 оны 1 дүгээр сарын 21-ний өдрийн

10 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

119

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Үндэсний архивын газрын даргын 2003 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдрийн

87 дугаар тушаал

Заавар батлах тухай

120

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Үндэсний архивын газрын даргын 2003 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 145 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

121

Хил хамгаалах ерөнхий газрын даргын 2007 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн 07/20 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

122

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2007 оны 11 дүгээр сарын 6-ны өдрийн 401 дүгээр тушаал

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай

123

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2001 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн

87/23 дугаар хамтарсан тушаал

Сургалтын чиглэл, элсэлтийн журам батлах тухай …/2 хавсралттай/

124

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2007 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 268 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

…/3 хавсралттай/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

125

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2007 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдрийн 161 дүгээр тушаал

Тушаалын хавсралтын заалтыг хүчингүй болгох тухай

126

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2007 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдрийн 217 дугаар тушаал

Нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

127

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2007 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдрийн 223 дугаар тушаал

Анагаах ухааны ёс зүйн хяналтын удирдамж, дүрэм, анагаах ухааны ёс зүйн хяналтын хорооны бүрэлдэхүүнийг батлах тухай

128

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2007 оны

7 дугаар сарын 4-ний өдрийн 193/194/177 дугаар хамтарсан тушаал

Даатгууулагчид үзүүлэх тусламж үйлчилгээний зардлын хэмжээг батлах тухай

129

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайд, Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2002 оны 1 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 24/19 дүгээр хамтарсан тушаал

Журам батлах тухай

130

Монгол Улсын Татварын ерөнхий газрын даргын 1997 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 19 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

131

2006 онд “Хууль зүйн мэдээлэл ” сэтгүүлд нийтлэгдсэн нийтээр дагаж мөрдөх эрх зүйн баримт бичгийн жагсаалт

 

2008 онд “Хууль зүйн мэдээлэл” сэтгүүлд

нийтлэгдсэн дүрэм журам

Д/д

Тушаалын он, сар, өдөр

Тушаалын агуулга

Нийтлэгдсэн

дугаар

1

Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2007 оны 11 дүгээр сарын

29-ний өдрийн 140 дүгээр тушаал

Тушаал, тушаалын заалтыг хүчингүй болгох тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

Хил хамгаалах ерөнхий газрын даргын 2007 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдрийн А/66 дугаар тушаал

Журам, заавар батлах тухай

3

Стандарчилал, хэмжилзүйн үндэсний төвийн даргын 2007 оны 11 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 348 дугаар тушаал

Загвар батлах тухай

4

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2007 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн 362 дугаар тушаал

Аргаль хонь хамгаалах талаар авах арга хэмжээний тухай

5

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2007 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 364 дүгээр тушаал

Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 2008 онд агнах, барих агнуурын амьтны тоо хэмжээний дээд хязгаарыг тогтоох тухай

…/2 хавсралттай/

6

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2007 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдрийн 756 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

…/2 хавсралттай/

7

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2007 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн 759 дүгээр тушаал

Гаалийн хяналтын бус тайлбайд захиалгаар гаалийн бүрдүүлэлт хийх журам …/2 хавсралттай/

8

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2007 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн 760 дугаар тушаал

Гаалийн хяналтын тайлбай байгуулах, түүний хил, дэглэм тогтоох журам

9

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2003 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 214 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

…/2 хавсралттай/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

10

Монгол Улсын Түлш, эрчим хүчний сайдын 2007 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн 93 дугаар тушаал

Дүрэм батлах тухай

11

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2007 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн 463 дугаар тушаал

Үнэлгээний үзүүлэлт батлах тухай

12

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2007 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 326 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

13

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2007 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 11 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

…/3 хавсралттай/

14

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2007 оны 12 дугаар 25-ны өдрийн 369 дүгээр тушаал

Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

 

 

 

 

 

3

 

 

 

15

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2007 оны 12 дугаар сарын 14-нй өдрийн

779 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

16

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2007 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн

781 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

17

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2007 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн

791 дүгээр тушаал

Шинжилгээний үнэ батлах тухай

18

Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2007 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 263 дугаар тушаал

Зарим тушаал хүчингүй болгох тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

19

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2007 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдрийн 454 дүгээр тушаал

Дүрэм батлах тухай

20

Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2007 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 220 дугаар тушаал

Барилгын норматив баримт бичиг батлах тухай

21

Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2007 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 221 дүгээр тушаал

Барилгын норм дүрмийн зарим заалтад нэмэлт оруулах тухай

22

Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2007 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 222 дугаар тушаал

Барилгын норматив баримт бичиг батлах тухай

23

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2007 оны 4 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 77 дугаар тушаал

Журам шинэчлэн батлах тухай

…/3 хавсралттай/

24

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайдын 2007 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн 58/62 дугаар хамтарсан тушаал

Эрүүлжүүлэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээ, үйлчилгээний хөлс төлөх журам

25

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2007 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 342 дугаар тушаал

Тендерийн жишиг баримт бичиг батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

5

26

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2008 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 345 дугаар тушаал

Тендерийн жишиг баримт бичиг батлах тухай

27

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2008 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 20 дугаар тушаал

Загвар батлах тухай

…/2 хавсралттай/

28

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2008 оны 1 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 22 дугаар тушаал

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах бичиг хангалтын журам

…/3 хавсралттай/

29

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2008 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 18 дугаар тушаал

Журам шинэчлэн батлах тухай

…/5 хавсралттай/

30

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайдын 2008 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 22/40 дүгээр хамтарсан тушаал

Өрхийн эмнэлгийн санхүүжилтийн хэмжээг батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

6

31

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 1999 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 159 дүгээр тушаал

Улсын тусгай хамгаалалттай зарим газрын дотоод бүсийн хилийн заагийг тогтоох тухай

32

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 1999 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн 70 дугаар тушаал

Улсын тусгай хамгаалалттай зарим газруудын орчны бүсийн хилийн заагийг батлах тухай

33

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2000 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрийн 49 дүгээр тушаал

Улсын тусгай хамгаалалттай зарим газрын дотоод бүсийн хилийн заагийг батлах тухай …/2 хавсралттай/

34

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2001 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 183 дугаар тушаал

Хилийн заагийг шинэчлэн батлах тухай

35

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2005 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн 94 дүгээр тушаал

Зориулалтын чирэгч автомашин ашиглан тээврийн хэргслийг зөөж шилжүүлэх журам …/4 хавсралттай/

 

 

 

 

 

 

 

 

7

36

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 1998 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 143 дугаар тушаал

Улсын тусгай хамгаалалттай зарим газрын бүсийн хилийн заагийг батлах тухай …/2 хавсралттай/

37

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайдын 2008 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 21/41 дүгээр хамтарсан тушаал

Сум /тосгон/, сум дундын эмнэлгийн санхүүжилтийн аргачлал батлах тухай …/3 хавсралттай/

38

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2000 оны 2 дугаар сарын 16-ны өдрийн 26 дугаар тушаал

Улсын тусгай хамгаалалттай зарим газрын бүсийн хилийн заагийг батлах тухай

39

Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайд, Байгаль орчны сайдын 2003 оны

1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 12/14 дүгээр хамтарсан тушаал

Нислэгийн цаг агаарын мэдээгээр хангах дүрэм

40

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2001 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 261 дүгээр тушаал

Хилийн заагийг батлах тухай

…/2 хавсралттай/

 

 

 

 

8

41

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2008 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 13 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

42

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2008 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдрийн 58 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

43

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны хүчингүй болгосон тушаалын жагсаалт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Монгол Улсын Сангийн яамны хүчингүй болгосон тушаалын жагсаалт

 

45

Монгол Улсын Гадаад хэргийн яамны хүчингүй болгосон тушаалын жагсаалт

 

46

Монгол Улсын Байгаль орчны яамны хүчингүй болгосон тушаалын жагсаалт

 

47

Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын яамны хүчингүй болгосон тушаалын жагсаалт

 

48

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны хүчингүй болгосон тушаалын жагсаалт

 

49

Монгол Улсын Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын яамны хүчингүй болгосон тушаалын жагсаалт

 

50

Монгол Улсын Түлш, эрчим хүчний яамны хүчингүй болгосон тушаалын жагсаалт

 

51

Монгол Улсын Үйлдвэр, худалдааны яамны хүчингүй болгосон тушаалын жагсаалт

 

52

Монгол Улсын Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны хүчингүй болгосон тушаалын жагсаалт

 

53

Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны хүчингүй болгосон тушаалын жагсаалт

 

54

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн яамны хүчингүй болгосон тушаалын жагсаалт

 

55

Монгол Улсын Сангийн сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2008 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 32/28 дугаар хамтарсан тушаал

Зарим тушаалыг хүчингүйд тооцох тухай

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

56=

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2008 оны 2 дугаар сарын 19-ний өдрийн 73 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

57

Монгол Улсын Боловсрол, соёл шинжлэх ухааны сайдын 2008 оны 2 дугаар сарын 7-ний өдрийн 54 дүгээр тушаал

Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

58

Монгол Улсын Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын 2008 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдрийн 30 дугаар тушаал

Шуудангийн үйлчилгээ үзүүлэхэд мөрдөх журам …/2 хавсралттай/

59

Монгол Улсын Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын 2008 оны 2 дугаар сарын 7-ны өдрийн 31 дүгээр тушаал

Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

60

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2008 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдрийн 68 дугаар тушаал

Маягт батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

61

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2007 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдрийн 120 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

62

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2005 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 385 дугаар тушаал

Маягт, заавар батлах тухай

63

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2004 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 248 дугаар тушаал

Заавар батлах тухай

64

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2006 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдрийн 2 дугаар тушаал

Зааварт өөрчлөлт оруулах, маягт шинэчлэх тухай

65

Монгол Улсын Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2002 оны 7 дугаар сарын 18-ны өдрийн 206 дугаар тушаал

Үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ тогтоох тухай…/2 хавсралттай/

66

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2006 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 339 дүгээр тушаал

Хөрөнгийн үнэлгээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

…/2 хавсралттай/

67

Засгийн газрын агентлагуудаас хүчингүй болгосон тушаалын жагсаалт

 

68

Санхүү, эдийн засгийн сайд, Үндэсний статистикийн газрын даргын 2002 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдрийн 171/111 дүгээр хамтарсан тушаал

Маягт, заавар батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

69

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2008 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийн 79 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

70

Монгол Улсын барилга, хот байгуулалтын сайдын 2002 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 210 дугаар тушаал

Тарифт цалингийн жишиг шинэчлэн батлах тухай

71

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд, Сангийн сайдын 2008 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн 56/64 дүгээр тушаал

Үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай

72

Үндэсний статистикийн газрын дарга, Сангийн сайдын 2006 оны 11 дүгээр сарын 17-ний өдрийн 01-129/376 дугаар хамтарсан тушаал

Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллыг шинэчлэн батлах тухай

73

Сангийн сайд, Байгаль орчны сайдын 2008 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдрийн 90/36 дугаар хамтарсан тушаал

Журам батлах тухай

…/3 хавсралттай/

74

Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын 2005 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн 33 дугаар захирамж

Эрүүл мэндийн өдөр бий болгох тухай

75

Монгол Улсын боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2008 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдрийн 88 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

76

Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2008 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдрийн 17 дугаар тушаал

Тушааал хүчингүй болгох тухай

77

Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2008 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдрийн 34 дүгээр тушаал

Барилгын дүрэм батлах тухай

78

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 2007 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 509 дүгээр захирамж

Журам батлах тухай

79

Монгол Улсын Байгаль орчны сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2008 оны 2 дугаар сарын 19-ний өдрийн 70/38/60 дугаар хамтарсан тушаал

Жагсаалт батлах тухай

… /4 хавсралттай/

80

Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 3 дугаар сарын 5-ны өдрийн 156 дугаар тушаал

Тушаалд нэмэлт оруулах тухай

81

Үндэсний архивын газрын даргын 2007 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрийн 160 дугаар тушаал

Байгууллагын үйл ажиллагаанд үүссэн удирдлагын нийтлэг баримт бичгийн хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт батлах тухай

 

 

 

14

82

Монгол Улсын Зам тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын 2008 оны 2 дугаар сарын 29-ний өдрийн 42 дугаар тушаал

Дүрэм батлах, дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

…/4 хавсралттай/

83

Дорноговь аймгийн Засаг даргын 2008 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн 132 дугаар захирамж

Орчны ариун цэврийг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

84

Дорноговь аймгийн Засаг даргын 2008 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдрийн 150 дугаар захирамж

Журам, гэрээний загвар батлах

…/2 хавсралттай/

85

Монгол Улсын Боловсрол, соёл шинжлэх ухааны сайдын 2008 оны 4 дүгээр сарын 3-ны өдрийн 150 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

86

Монгол Улсын Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын 1999 оны 10 дугаар сарын 4-ний өдрийн А/243 дугаар тушаал

Журам, дүрэм, маягтын загвар батлах тухай …/2 хавсралттай/

87

Монгол Улсын Байгаль орчны сайд, ШУА-ын ерөнхийлөгчийн 2008 оны 3 дугаар сарын 26-ны 120/51 хамтарсан тушаал

Журам батлах тухай

88

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2008 оны 4 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 90 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

89

Монгол Улсын Зам тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын 2008 оны 4 дүгээр сарын 4-ний өдрийн 63 дугаар тушаал

Дүрэм, журам батлах тухай

90

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 2006 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдрийн 382 дугаар захирамж

Журам батлах тухай

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

91

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 2007 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 510 дугаар захирамж

Журам батлах тухай

… /2 хавсралттай/

92

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 2007 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдрийн 355 дугаар захирамж

Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

93

Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2008 оны 4 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 126 дугаар тушаал

Урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох арга хэмжээ авах тухай

94

Дорноговь аймгийн Засаг даргын 2008 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 187 дугаар захирамж

Журам батлах тухай

95

Хэнтий аймгийн Засаг даргын 2007 оны 2 дугаар сарын 16-ны өдрийн 38 дугаар захирамж

Хүүхдэд төрсний гэрчилгээ үнэ төлбөргүй олгох тухай

96

Монгол Улсын Батлах хамгаалахын Сайдын 2008 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдрийн 65 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

97

Монгол Улсын Батлан хамгаалах сайдын 2008 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдрийн 75 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

98

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2008 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн 81 дүгээр тушаал

Импортын лиценз олгох журам батлах тухай …/3 хавсралттай/

99

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сйад, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2008 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн 84/131/34 дүгээр хамтарсан тушаал

Даатгуулагчид үзүүлэх тусламж үйлчилгээний хувьсах зардлын хэмжээг тогтоох тухай

…/3 хавсралттай/

100

Монгол Улсын Үйлдвэр худалдааны сайдын 2008 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдрийн 116 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

101

Монгол Улсын хууль: Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай

 

 

 

 

18

102

Монгол Улсын Засгийн газрын 2003 оны 4 дүгээр сарын 2-ны өдрийн 79 дүгээр тогтоол

Журам батлах тухай

103

Монгол Улсын Засгийн газрын 2003 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн 168 дугаар тогтоол

Журам батлах тухай

104

Гадаадын иргэн, харъяатын асуудал эрхлэх албаны даргын 2008 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 154 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

105

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2008 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрийн 180 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

106

Монгол Улсын Хүнс, Хөдөө аж ахуйн сайдын 2008 оны 5 дугаар сарын 15-ний өдрийн 97 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

…/2 хавсралттай/

107

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2008 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн 190 дүгээр тушаал

Хус бэлтгэхийг хориглох тухай

108

Монгол Улсын Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухааны сайд, Сангийн сайдын 2008 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 178/157 дугаар хамтарсан тушаал

Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

109

Гаалийн Ерөнхий газрын даргын 2007 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 778 дугаар тушаал

Харъяа гаалийн байгууллагын эрх хэмжээг хязгаарлах тухай

110

Монгол Улсын Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын 2008 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрийн 88 дугаар тушаал

Дүрэм, журам батлах тухай

111

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2008 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдрийн 213 дугаар тушаал

Журамд өөрчлөлт оруулах тухай

112

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2008 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 83 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

 

 

 

 

 

20

113

Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2008 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдрийн 235 дугаар тушаал

Журамд өөрчлөлт оруулах тухай

114

Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2008 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн 109 дүгээр тушаал

Барилгын норматив баримт бичиг батлах тухай

115

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2008 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдрийн 133 дугаар тушаал

Хууль хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай…/12 хавсралттай/

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

116

Гадаадын иргэн, харъяатын асуудал эрхлэх албаны даргын 2008 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрийн 98 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

117

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2008 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдрийн 140 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

118

Монгол Улсын Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын 2008 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрийн 101 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

119

Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2008 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн 163 дугаар тушаал

Журам шинэчлэн батлах тухай

120

Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2008 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдрийн 235 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2006 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн 10 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

122

Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2008 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн 104 дүгээр тушаал

Дүрэм батлах тухай

123

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2008 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдрийн 234 дүгээр тушаал

Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

124

Ашигт малтмал, газрын тосны хэрэг эрхлэх газрын даргын 2008 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 149 дүгээр тушаал

Гэрээний загвар, аргачлал, үлгэрчилсэн загвар, дүрэм, өргөдлийн маягт батлах тухай

125

Ашигт малтмал, газрын тосны хэрэг эрхлэх газрын даргын 2008 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдрийн 253 дугаар тушаал

Бичил уурхайн аюулгүй ажиллагааны дүрэм, заавар батлах тухай

126

Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2008 оны 7 дугаар сарын 14-ний өдрийн 112 дугаар тушаал

Загвар шинэчлэн батлах тухай

127

Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн 468 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

…/2 хавсралттай/

128

Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2008 оны 9 дүгээр сарын 3-ны өдрийн 172 дугаар тушаал

Журам, маягт батлах тухай

129

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2008 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдрийн 185 дугаар тушаал

Журам, заавар батлах тухай

130

Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 9 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 536 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

23

131

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2007 оны 9 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 386 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

…/3 хавсралттай/

132

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдрийн 384 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

…/3 хавсралттай/

133

Стандарчилал, хэмжил зүйн үндэсний төвийн даргын 2008 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 6 дугаар тушаал

Жагсаалт батлах тухай

134

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 9 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 573 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

135

Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын 2008 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдрийн 207 дугаар тушаал

Ашигт малтмал олборлох, боловсруулах явцад үүсэх хохирлын экологи- эдийн засгийн үнэлгээ, экологийн хохирол тооцох аргачлал батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

136

Үндэсний татварын ерөнхий газрын дарга, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдрийн 200/463 дугаар хамтарсан тушаал

Журам батлах тухай

137

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдрийн 618 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

…/2 хавсралттай/

138

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 10 дугаар сарын 9-ний өдрийн 632 дугаар тушаал

Журамд өөрчлөлт оруулах тухай

139

Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2008 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 220 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

140

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2008 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 72 дугаар тушаал

Мэргэжил дээшлүүлэх журам батлах тухай

141

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2008 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 73 дугаар тушаал

Багшийн мэргэжилийн зэрэг олгох, хасах журам батлах тухай

142

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2008 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 74 дүгээр тушаал

Багшлах эрх олгох, хасах журам батлах тухай

143

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдрийн 619 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

 

 

 

 

 

 

------------------------oOo----------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 онд “Хууль зүйн мэдээлэл” сэтгүүлд

нийтлэгдсэн дүрэм журам

¹

Тушаалын он, сар, өдөр

Тушаалын агуулга

Нийтлэгдсэн

дугаар

1

Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 735 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд, Сангийн сайдын 2008 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 70/369 дүгээр хамтарсан тушаал

Гэрээний загварыг шинэчлэн батлах тухай… /4 хавсралттай/

3

Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2008 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 46 дугаар тушаал

Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 2009 онд агнах барих агнуурын амьтны тоо хэмжээний дээд хязгаарыг тогтоох тухай

4.

Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 692 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

…/2 хавсралттай/

 

 

 

 

 

 

2

 

5.

Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 756 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

6.

Монгол Улсын Батлан хамгаалахын сайд, Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын 2007 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдрийн 390/ 180 дугаар хамтарсан тушаал

Журам батлах тухай

…/2 хавсралттай/

7.

Монгол Улсын Батлан хамгаалахын сайдын 2007 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрийн 264 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

…/2 хавсралттай/

8.

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2008 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдрийн 44 дүгээр тушаал

Барилгын норматив баримт бичиг батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

9.

Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2008 оны 11 дүгээр сарын 20-ний өдрийн 256 дугаар тушаал

Татварын тайлан гаргах, татварын албанд тайлан хүлээн авах журам

10.

Батлан хамгаалахын сайдын 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 440 дүгээр тушаал

Улсын нисэхийн багц дүрмийг батлах тухай

11.

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 2008 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 654 дүгээр тушаал

Гялгар уут хэрэглэхийг хориглох тухай

12.

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн 643 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

13.

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 660 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

…/6 хавсралттай/

14.

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 675 дугаар тушаал

Заавар батлах тухай

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

15.

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 676 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

16.

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 677 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

17.

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 678 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

18.

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 680 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

…/3 хавсралттай/

19.

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 683 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

20.

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 817 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

21.

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2008 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 53 дугаар тушаал

Дүрэм батлах тухай

 

 

 

 

 

5

22.

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2008 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрийн 112 дугаар тушаал

Журам, загвар шинэчлэн батлах тухай …/2 хавсралттай/

23.

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2008 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрийн 113 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

24.

Эрүүл мэндийн сайдын 2009 оны 1 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 7 дугаар тушаал

Журам шинэчлэн батлах тухай

…/7 хавсралттай/

25.

Эрүүл мэндийн сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2008 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 274/137 дугаар хамтарсан тушаал

Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоох жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

6

26.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, гадаад харилцааны сайдын 2008 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрийн 92/90 дүгээр хамтарсан тушаал

Журам батлах тухай

27.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2009 оны 1 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 04/04 дүгээр хамтарсан тушаал

Ангилал батлах тухай

28.

Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2009 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 13 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

29.

Булган аймгийн Засаг даргын 2008 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 483 дугаар захирамж

Журам батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

7

30.

Булган аймгийн Засаг даргын 2007 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрийн 403 дугаар захирамж

Өсвөр үеийн шигшээ баг хичээллүүлэх тухай

…/2 хавсралттай/

31.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2009 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 21 дүгээр тушаал

Журам, статистик мэдээний маягт батлах тухай

32.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2009 оны 2 дугаар сарын 3-ны өдрийн 28/40/ 29 дүгээр хамтарсан тушаал

Журам батлах тухай

…/2 хавсралттай/

33.

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2009 оны 3 дугаар сарын 4-ний өдрийн 51 дүгээр тушаал

Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

34.

Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2008 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн 165 дугаар тушаал

Зарим төрлийн бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглох тухай

35.

Үндэсний татварын ерөнхий газрын даргын 2008 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 281 дүгээр тушаал

Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

36.

Булган аймгийн Засаг даргын 2009 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдрийн 56 дугаар захирамж

Авто замын даацыг хязгаарлах тухай

37.

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2009 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдрийн 35 дугаар тушаал

Тушаалын зарим заалтыг хүчингүй болгох тухай

38.

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2009 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн 71 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

39.

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2009 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн 77 дугаар тушаал

Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай

 

 

 

 

 

 

 

9

40.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2009 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн 62/66/86 дугаар хамтарсан тушаал

Жагсаалт батлах тухай

41.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2009 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн 63/67/87 дугаар хамтарсан тушаал

Журам батлах тухай

42.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2009 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдрийн 51/75 дугаар хамтарсан тушаал

Дүрэм батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

43.

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2009 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 86 дугаар тушаал

Мал, амьтан тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглох тухай

44.

Хил хамгаалах ерөнхий газрын даргын 2009 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/11 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

45.

Монгол Улсын гаалийн ерөнхий газрын даргын 2009 оны 4 дүгээр сарын 6-ны өдрийн 153 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

46.

Монгол Улсын Батлан хамгаалахын сайдын 2009 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн 210 дугаар тушаал

Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

47

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2009 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 131 дүгээр тушаал

Журам шинэчлэн батлах тухай

48.

Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2009 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 176 дугаар тушаал

Тушаалын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай

49.

Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2009 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 181 дүгээр тушаал

Тушаалын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай

 

 

 

 

 

11

50.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2009 оны 2 дугаар сарын 9-ний өдрийн 31 дүгээр хамтарсан тушаал

Журам батлах тухай

51.

Монгол улсын нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2004 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдрийн 77 дугаар тушаал

Тэтгэврийг хөнгөлттэй тогтоох газрын дор болон хөдөлмөрийн хортой, халуун, хүнд нөхцөлд хамаарах ажил, мэргэжлийн жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай

52.

Монгол улсын нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2008 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдрийн 127 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

53.

Монгол улсын нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2008 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 138 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

54.

Монгол улсын нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2008 оны 9 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 107 дугаар тушаал

Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай

55.

Монгол улсын нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2008 оны 8 дугаар сарын 5-ны өдрийн 87 дугаар тушаал

Сургалтын зардлын дээд хэмжээг тогтоох тухай

56.

Монгол улсын нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2008 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 139 дүгээр тушаал

Зардлын норматив, журам батлах тухай

57.

Монгол улсын нийгмийн хамгаалал,хөдөлмөрийн сайдын 2008 оны 8 дугаар сарын 5-ны өдрийн 88 дугаар тушаал

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас үзүүлэх дэмжлэгийн дээд хэмжээг тогтоох тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

58.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2008 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/115 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

59.

Монгол Улсын сангийн сайдын 2009 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 104 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

60.

Монгол Улсын зам тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын 2006 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 127 дугаар тушаал

Авто зам, тээврийн хяналт зохицуулалт, олон улсын болон улсын чанартай авто зам дээгүүр зорчиж буй тээврийн хэрэгслээс төлбөр хураах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

61.

Монгол Улсын зам тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын 2006 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 3 дугаар тушаал

Дүрэм батлах, дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

62.

Монгол Улсын зам тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын 2007 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдрийн 77 дугаар тушаал

Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

63.

Монгол Улсын зам тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын 2008 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 90 дүгээр тушаал

Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

64.

Монгол Улсын зам тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын 2008 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдрийн 131 дүгээр тушаал

Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

65.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2009 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн 127 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

66.

Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2009 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн 128 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

67.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2009 оны дугаар сарын 20-ны өдрийн А/48 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

68.

Монгол Улсын эрүүл мэндийн сайд, сангийн сайдын 2009 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдрийн 53/45 дугаар хамтарсан тушаал

Журам шинэчлэн батлах тухай

69.

Монгол Улсын эрүүл мэндийн сайд, сангийн сайд, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2009 оны 3 дугаар сарын 5-ны өдрийн 73/53/33 дугаар хамтарсан тушаал

Даатгуулагчид үзүүлэх тусламж үйлчилгээний хувьсах зардлын хэмжээг тогтоох тухай

70.

Монгол Улсын эрүүл мэндийн сайдын 2009 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрийн 79 дүгээр тушаал

Цусны аюулгүй байдлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай

71.

Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд, мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2009 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрийн 121/152 дугаар хамтарсан тушаал

Аюулгүй бүс тогтоох журам батлах тухай

72

Монгол Улсын сангийн сайдын 2009 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдрийн 133 дугаар тушаал

Тендерийн жишиг баримт бичиг шинэчлэн батлах тухай

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

73

Төмөр замын хэрэг эрхлэх газрын даргын 2008 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 103 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

74

Татварын ерөнхий газрын даргын 2009 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн 225 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

75

Монгол Улсын эрүүл мэндийн сайдын 2009 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн 180 дугаар тушаал

Жагсаалт, журам батлах тухай

76

Гаалийн ерөнхий газрын дарга, оюуны өмчийн газрын даргын 2009 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдрийн 298/41 дүгээр хамтарсан тушаал

Журам батлах тухай

 

77

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд,боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2009 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 107/118 дугаар хамтарсан тушаал

Журам батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

78

Монгол Улсын хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2002 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тушаал

Мэргэшлийн хорооны бүрэлдэхүүн, мэргэшлийн шалгаруулалт явуулах журам батлах тухай

79

Монгол Улсын хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2002 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 244 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

 

80

Монгол Улсын хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2002 оны 11 дүгээр сарын 1-ний өдрийн 244 дүгээр тушаал

Өртэй этгээдийн бүртгэл хөтлөх журам

 

81

Монгол Улсын хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2003 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 244 дүгээр тушаал

Заавар шинэчлэн батлах тухай

82

Монгол Улсын хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, эрүүл мэндийн сайдын 2005 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 167/265 дугаар тушаал

Шүүх эмнэлгийн магадлан шинжилгээ явуулах дүрэм, заавар баталж мөрдүүлэх тухай

 

 

 

 

 

 

 

17

 

83

Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч, Улсын ерөнхий прокурор, хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2007 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн 28/147/115 дугаар хамтарсан тушаал

Заавар батлах тухай

84

Монгол Улсын хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2007 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн 159 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

 

85

Монгол Улсын хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2008 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдрийн 50 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

 

86

Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2009 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн 172 дугаар тушаал

Журам, гарал үүслийн тодорхойлолтын маягт батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

18

87

Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, сангийн сайдын 2009 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн 139/154 дүгээр хамтарсан тушаал

Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний 1 га талбайн зардлын нормативыг шинэчлэн батлах тухай

88

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2009 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн 147 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

89

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2009 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн 158 дугаар тушаал

Тендерийн жишиг баримт бичиг батлах тухай

90

Монгол Улсын зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын сайдын 2009 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн 167 дугаар тушаал

Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

91

Монгол Улсын батлан хамгаалахын сайдын 2007 оны 10 дугаар сарын 7-ны өдрийн 343 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

 

 

 

 

 

19

 

92

Монгол Улсын төрийн өмчийн хорооны даргын 2009 оны 1 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 19 дүгээр тушаал

Журмын шинэчилсэн найруулгыг батлах тухай

93

Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2009 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн 190 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

94

Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2009 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн 188 дугаар тушаал

Байгалийн ургамал ашиглах хэмжээг тогтоох тухай

95

Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2009 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдрийн 139 дүгээр тушаал

Байгалийн ургамал ашиглах дээд хэмжээг тогтоох тухай

 

 

 

 

 

 

20

96

Монгол Улсын Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын 2009 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдрийн 156 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

97

Монгол Улсын эрүүл мэндийн сайдын 2009 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн 215 дугаар тушаал

Журам батлах, журамд нэмэлт оруулах тухай

98

Монгол Улсын гаалийн ерөнхий газрын даргын 2009 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 361 дүгээр тушаал

Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай

99

Монгол Улсын Архивын ерөнхий газрын даргын 2009 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрйин 68 дугаар тушаал

Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Монгол Улсын Архивын ерөнхий газрын даргын 2009 оны 7 дугаар сарын 14-ны өдрйин 69 дүгээр тушаал

Заавар батлах тухай

101

Монгол Улсын гаалийн ерөнхий газрын даргын 2009 оны 7 дугаар сарын 30-ны өдрийн 362 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

102

Монгол Улсын гаалийн ерөнхий газрын даргын 2009 оны 7 дугаар сарын 31-ны өдрийн 363 дугаар тушаал

Тушаалын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

103

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2009 оны 8 дугаар сарын 4-ний өдрийн 201 дүгээр тушаал

Дүрэм батлах тухай

104

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2009 оны 7 дугаар сарын 22-ны өдрийн 188 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

105

Монгол улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2009 оны 9 дүгээр сарын 2-ны өдрийн 240 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

106

Монгол улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2009 оны 9 дүгээр сарын 2-ны өдрийн 242 дугаар тушаал

Гэрчилгээний загвар шинэчлэн батлах тухай

 

107

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2009 оны 9 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 220 дугаар тушаал

Мал, амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх тухай

108

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2009 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн 224 дүгээр тушаал

Шалгуур батлах тухай

109

Говь-алтай аймгийн засаг даргын 2009 оны сарын 17-ны өдрийн 204 дүгээр тушаал захирамж

Хууль бус ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг зогсоож, хяналт тавих тухай

110

Говь-алтай аймгийн засаг даргын 2009 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрийн 249 дүгээр тушаал захирамж

Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай

111

 

 

Монгол улсын Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2009 оны 9 дүгээр

сарын 16-ны өдрийн 252 дугаар тушаал

Дүрэм батлах, дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

112

Монгол улсын зам,тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2009 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 263 дугаар тушаал

Тарифт цалингийн жишиг шинэчлэн батлах тухай

113

Төрийн өмчийн хорооны даргын 2009 оны 1 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 12 дугаар тогтоол

Түрээсийн гэрээний заалтад нэмэлт оруулах тухай

114

Монгол улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2009 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 286 дугаар тушаал

Самар экспортлохыг хориглох тухай

 

 

 

23

115

Хил хамгаалах ерөнхий газрын даргын 2009 оны 8 дугаар сарын 28-ын өдрийн тушаал

А/20 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

 

116

Хил хамгаалах ерөнхий газрын даргын 2009 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/21 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

 

117

Монгол улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2009 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн 307 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

 

 

 

 

 

24

118

Удирдлагын академийн захирлын 2009 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн 122 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

 

119

Улсын бүртгэлийн Ерөнхий газрын даргын 2009 оны 10 дугаар сарын 9 - ны өдрийн 391 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------oOo----------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 онд “Хууль зүйн мэдээлэл”сэтгүүлд

нийтлэгдсэн дүрэм журам

¹

Тушаалын он, сар, өдөр

Тушаалын агуулга

Улсын бүртгэлийн дугаар

Нийтлэгдсэн

дугаар

1

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2009 оны 10 дугаар сарын 9-ний өдрийн 391 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

/”Хуулийн этгээдийн нэр олгох журам”-ыг 1-р хавсралт,

“Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас”-ыг 2-р хавсралт

 

 

3087

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд, сангийн сайдын 2009 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 152/251 дүгээр хамтарсан тушаал

Журам батлах тухай /Хүнсний талон олгох журам*-ыг 1-р хавсралт, “Хүнсний талон олгох, түүгээр хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авахад хамтран ажиллах гэрээ”-г

8-р хавсралт/

 

 

3088

 

3

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2009 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 195 дугаар тушаал

Журам батлах тухай /”Дамжин өнгөрүүлэх ангид мөрдөх дэглэм, харуул хамгаалалтын журам”-ыг 1-р дүгээр хавсралт, “Тогтоол гүйцэтгэх газрын харъяа нэгдсэн эмнэлэгт мөрдөх дэглэм, харуул хамгаалалтын журам”-ыг

2-р хавсралт/

 

 

 

3089

4

Ашигт малтмалын газрын даргын 2009 оны 9 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 414 дүгээр тушаал

Ашигт малтмалын ордын хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлангийн агуулга, түүнд тавигдах шаардлагыг батлах тухай

 

3090

 

 

 

2

5

Сангийн сайдын 2009 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 252 дугаар тушаал

Журам батлах тухай /”Нягтлан бодох бүртгэлийн програм хангамжид хяналт тавих тухай” 1-р хавсралт /

 

3091

6

Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын 2008 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдрийн 156 дугаар захирамж

Журам батлах тухай /Өвөрхангай аймгийн өсвөрийн шигшээ баг байгуулах санхүүжүүлэх журам/

 

3092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

7

Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын 2008 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 107 дугаар захирамж

Бүх нийтээр мод тарих өдөр тогтоох тухай

 

3093

8

Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайд, НХХөдөлмөрийн сайдын 2009 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 407/265/159 дүгээр хамтарсан тушаал

Даатгуулагчид үзүүлэх тусламж үйлчилгээний хувьсах зардлын даатгалын сангаас олгох хэмжээг тогтоох тухай

 

 

3094

9

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2009 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 583 дугаар тушаал

Заавар,аргачлалд нэмэлт оруулах тухай

 

3095

10

Татварын ерөнхий газрын даргын 2009 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 527 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

/Татвар төлөгчийг бүртгэх журам/

 

3096

11

Сангийн сайдын 2009 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрийн 269 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай /Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл хийх журам/

 

3097

12

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2009 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 394 дүгээр тушаал

Ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ батлах тухай /”Ойн сангийн нэг шоометр модны экологи эдийн засгийн үнэлгээ”-г 1-р хавсралтаар, “Ойн сангийн ойгоор бүрхэгдсэн нэг га талбайн экологи –эдийн засгийн үнэлгээ”-г 2-р хавсралтаар, “Ойн сангийн ойгоор бүрхэгдээгүй нэг га талбайн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ”-г 3-р хавсралтаар, “Нэг ширхэг зулзган, залуу модны экологи- эдийн засгийн үнэлгээ”-г 4-р хавсралтаар/

 

 

 

3098

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

13

Сангийн сайдын 2009 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 283 дугаар тушаал

Журам шинэчлэн батлах тухай /”Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хасалт хийх буцаан олгох,тэдгээрийг нягтлан бодох бүртгэлд тусгахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах журам”/

 

 

3099

 

14

Зам тээвэр барилга, хот байгуулалтын сайдын 2009 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 314 дүгээр тушаал

Барилгын норм ба дүрэм батлах тухай /”Үйлдвэрийн барилга” БНБД 31-11-09-г хоёрдугаар хавсралтаар/

 

3100

 

 

 

 

 

 

 

5

15

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2009 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 411 дүгээр тушаал

Агнуурын зарим амьтаныг агнах барихыг хориглох тухай

 

3101

16

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2009 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 407 дугаар тушаал

Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 2010 онд агнах, барих агнуурын амьтны тоо хэмжээний дээд хязгаарыг тогтоох тухай /Ахуйн зориулалтаар 2010 онд агнах, барих агнуурын амьтны тоо хэмжээний дээд хязгаар”-ыг 1-р хавсралтаар, “Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 2010 оны барих агнуурын загасны тоо хэмжээний дээд хязгаар”-ыг 2-р хавсралтаар.

 

 

 

 

3102

17

Засгийн газрын агентлагийн даргын нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан хүчин төгөлдөр шийдвэрийн жагсаалт

 

 

 

 

 

 

6

18

Монгол улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Сангийн сайдын 2010 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 30/20 дугаар хамтарсан тушаал

Журам батлах тухай

/“Улс хоорондын шуудангийн илгээмжийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам”

 

 

 

17

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2009 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрийн 417 дугаар тушаал

Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газарт техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх арагчлал батлах тухай

 

3103

 

 

 

7

18

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2010 оны 1 дүгээр сарын 4-ний өдрийн А-2 дугаар тушаал

Аргачилсан заавар батлах тухай

 

3104

 

8

19

Зам тээвэр барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 1 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 6 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

/Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг, оношлогоо явуулах журам/

 

3105

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Зам тээвэр барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 19 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

/Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам/

 

3106

21

Төмөр замын газрын даргын 2009 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 10 дугаар тушаал

Дэглэм батлах тухай

/Төмөр замын аюултай бзсийн дэглэм/

 

3108

22

Төмөр замын газрын даргын 2009 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 6 дугаар тушаал

Дэглэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

 

3109

23

Хэнтий аймгийн Засаг даргын 2009 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 322 дугаар захирамж

Журам батлах тухай

/Цахим тоглоомын газрын ажиллах журам/

 

3110

24

Стандартчилал,хэмжил зүйн газрын даргын 2010 оны 2 дугаар сарын 9- ний өдрийн 335 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

/Хэмжих хэрэгслийн загварыг турших,батлах журам/

 

3111

 

10

25

ХХАХҮйлдвэрийн сайд, хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2010 оны 1 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 10/6 дугаар хамтарсан тушаал

Журам батлах тухай

/Богдмалыг индексжүүлсэн тамгын сүлжээнд хамруулах журам/

/Индексжүүлсэн малд хөтлөх бүртгэлийн маягт/

 

 

3112

 

 

 

 

 

 

11

26

Сангийн сайдын 2010 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдрийн 24 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

/Орон нутгийн нөөц санг төлөвлөх, зарцуулах,гүйцэтгэлийг тооцох нийтлэг журам

 

3113

27

Сангийн сайдын 2010 оны 2 дугаар сарын 19-ний өдрийн 39 дүгээр тушаал

Журам шинэчлэн батлах тухай

/Төсвийн байгууллагад мөрдөгдөх кассын ажиллагааны журам/

 

 

28

 

Боловсрол,соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2010 оны 1 дүгээр сарын 21- ний өдрийн 26 дугаар тушаал

Журам шинэчлэн батлах тухай

/Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангилал тогтоох журам

 

 

3107

 

 

 

 

 

 

 

12

 

29

Зам,тээвэр,барилга,хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдрийн 47 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

/Авто зам,замын байгууламжийг барих, засварлах тусгай зөвшөөрөл олгох журам/ /Авто зам, замын байгууламжийг барих, засварлах ажлын тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн маягт/

 

 

 

3115

 

30

 

 

Сангийн сайдын 2010 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрийн 45 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

/Хандив, тусламжийг бүртгэх журам/

 

3116

31

Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарын хэм хэмжээ тогтоосон хүчин төгөлдөр шийдвэрийн жагсаалт

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

32

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Гадаад харилцааны сайдын 2009 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 334/104 дүгээр хамтарсан тушаал

Журам шинэчилэн батлах тухай

/Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх болон үйлдвэрлэх, худалдах журам/

 

 

3117

33

Монгол Улсын сайд, ЗГХЭГ-ын дарга, Сангийн сайдын 2010 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 30/20 дугаар хматарсан тушаал

Журам батлах тухай /Улс хоорондын шуудангийн илгээмжийг гаалийн хилээр нэвирүүлэх журам/

 

 

3118

35

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2010 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрийн А-65/52/85 дугаар хамтарсан тушаал

Жагсаалт батлах тухай /Монгол Улсад 2010 онд хөдөө аж ахуйд ургамал хамгааллын зориулалтаар ашиглаж болох пестицидийн жагсаалт, хэрэглэх хэмжээ/

 

 

3119

 

 

14

36

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн 77 дугаар тушаал

Дүрэм батлах тухай

 

3120

 

 

 

15

37

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2010 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн А-93 дугаар тушаал

Журамд өөрчлөлт оруулах тухай

 

3121

38

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн 75 дугаар тушаал

Дүрэм батлах тухай

 

 

3122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

39

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2010 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдрийн 59 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай /Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт хийх журам/

 

3123

40

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2010 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн А-79/99 дүгээр хамтарсан тушаал

Журам батлах тухай /Рашааныг ашиглах, хамгаалах журам/

 

3124

 

41

Төрийн өмчийн хорооны даргын 2010 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн 153 дугаар тушаал

Аргачлал батлах тухай /Концессын зүйлийн зардал, ашгийн тоцоо хийх түр аргачлал/

 

3125

 

42

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн 78 дугаар тушаал

Дүрэм батлах, дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

 

3126

43

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдрийн 80 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

 

3127

44

Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын 2010 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрийн 76 дугаар тушаал

Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журамд өөрчлөлт оруулах тухай

 

3128

45

Эрүүл мэндийн сайдын 2010 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрийн 105 дугаар тушаал

Үр хөндөлтийг зохицуулах журмыг шинэчлэн батлах тухай

 

3129

46

Баян-Өлгий аймгийн засаг даргын 2009 оны 9 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 359 дүгээр захирамж

Халаалтын хугацааг шинэчлэн тогтоох тухай

 

3130

47

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2010 оны 4 дүгээр сарын 8-ны өдрийн А-94 дүгээр тушаал

Загвар шинэчлэх, журамд өөрчлөлт оруулах тухай

 

3131

48

Орхон аймгийн Засаг даргын 2009 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрийн 99 дүгээр захирамж

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний маршрут шинэчлэн батлах тухай

 

3132

49

Орхон аймгийн Засаг даргын 2007 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 23 дугаар захирамж

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний зогсоолыг тогтоох тухай

 

3133

50

Нийслэлийн Засаг даргын 2009 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрйин 627 дугаар захирамж

Журам батлах тухай

 

 

3134

51

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2010 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А-115 дугаар тушаал

Журам шинэчлэн батлах тухай

 

3135

52

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 107 дугаар тушаал

Барилгын норм ба дүрэм батлах тухай

 

3136

53

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 111 дүгээр тушаал

Дүрэм батлах тухай

 

3137

54

Булган аймгийн Засаг даргын 2010 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 116 дугаар тушаал

Халаалтын улирлын хугацаа тогтоох тухай

 

3138

55

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 112 дугаар тушаал

Дүэрэм батлах тухай

 

3139

56

Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын 2009 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 95 дугаар тушаал

Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай

 

3140

57

Баян-Өлгий аймгийн засаг даргын 2010 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 210 дугаар захирамж

Цагийн хуваарь батлах тухай

 

3141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

58

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2010 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдрйин 46 дугаар тушаал

Журам батлах тухай /Захиргааны журмаар баривчлах шийтгэлийг биелүүлэх журам/

 

3142

59

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2010 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдрйин 236 дугаар тушаал

Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

 

3143

60

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 128 дугаар тушаал

Журам батлах тухай /Авто үйлчилгээний байгууллагад ангилал тогтоох журам/

 

3144

61

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдрийн 160 дугаар тушаал

Дүрэм батлах тухай

 

3145

62

Увс аймгийн Засаг даргын 2010 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн 135 дугаар захирамж

Дайчилгааны үеийн зарлан мэдээллийн журам батлах тухай

 

3146

63

Увс аймгийн Засаг даргын 2010 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийн 85 дугаар захирамж

Авто замын зурвас газрын тухай

 

3147

64

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын 2010 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн А-132/112 дугаар хамтарсан тушаал

Аргачлал батлах тухай

 

 

3148

65

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, тагнуулын ерөнхий газрын даргын 2010 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 130/190 дүгээр хамтарсан тушаал

Журам батлах тухай

/Төмөр замаар аюултай ачаа тээвэрлэх, ачиж буулгах, хадгалах журам/

 

 

3149

66

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2010 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн А-131 дүгээр тушаал

Ойн мэргэжлийн байгууллагын ажиллах журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

 

3150

67

Гадаад харилцааны сайдын 2010 оны 5 дугаар сарын 19-ны өдрийн А/42 дугаар тушаал

Журам батлах тухай /Баримт бичиг баталгаажуулж, Апостиль гэрчилгээ олгох журам/

 

3151

68

Ховд аймгийн Засаг даргын 2008 оны 8 дугаар сарын 11-ний өдрийн 235 дугаар захирамж

Журам тогтоох тухай

 

3152

69

Ховд аймгийн Засаг даргын 2010 оны 4 дүгээр сарын 2-ны өдрийн 70 дугаар захирамж

Журам батлах тухай

 

 

3153

70

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2010 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдрийн 161/229 дүгээр хамтарсан тушаал

Сургалтын хөтөлбөр, журам, үнэмлэхний загвар батлах тухай

 

 

3154

 

71

Завхан аймгийн Засаг даргын 2010 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 521 дүгээр захирамж

Халаалтын улирлын хугацааг шинэчлэх тухай

 

3155

72

Сангийн сайдын 2010 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн 112 дугаар тушаал

Журам батлах тухай /Хөрөнгийн үнэлгээчнийг шалгаруулж эрх олгох, тусгай зөвшөөрлийг сонгох журам/

 

3156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

73

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн 163 дугаар тушаал

Барилгын норм ба дүрэм батлах тухай

 

3157

 

74

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын дарга,Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын даргын 2010 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/177/57 дугаар хамтарсан тушаал

Журам батлах тухай

 

 

3158

75

Сангийн сайдын 2010 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдрийн 48 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

/Төсвийн санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрхийн тухай журам/

 

3159

76

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын 2010 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/169 дүгээр тушаал

Нислэгийн зургийн заавар батлах тухай

 

3160

77

Сангийн сайдын 2010 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн 121 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

 

3161

 

78

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2010 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн 290 дүгээр тушаал

Загвар, маягт, журам батлах тухай

 

3162

79

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2010 оны 6 дугаар сарын 9-ны өдрийн 175 дугаар тушаал

Мал, амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглох тухай

 

3163

 

80

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдрийн 206 дугаар тушаал

Аргачлал батлах тухай

 

1364

 

81

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2010 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдрийн 104 дүгээр тушаал

Журам шинэчлэн батлах тухай

 

3165

82

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдрийн 155 дугаар тушаал

Дүрэм батлах тухай

 

 

3166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

83

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдрийн 196 дугаар тушаал

Дүрэм батлах тухай

 

3167

 

84

Татварын ерөнхий газрын даргын 2010 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн 322 дугаар тушаал

Аргачлал балах тухай

 

3168

85

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн 211 дүгээр тушаал

Дүрэм батлах, дүрмэнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

 

3169

86

Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын 2010 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн 200 дугаар захирамж

Цагийн хуваарь батлах тухай

 

3170

87

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2010 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрийн А-156 дугаар тушаал

Аргачлал батлах тухай

 

3171

88

Баянхонгор аймгийн Засаг даргын 2010 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн 248 дугаар захирамж

Авто замын ашигласны төлбөрийн тухай

 

3172

89

Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын 2010 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрийн А-76 дугаар захирамж

Нийтээр дагаж мөрдөх журам батлах тухай

 

3173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

90

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2010 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн 330 дугаар тушаал

Журамд өөрчлөлт оруулах тухай

 

3174

91

Увс аймгийн Засаг даргын 2010 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдрийн 293 дугаар захирамж

Шигшээ баг байгуулах тухай

 

3175

92

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн 228 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

/Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэх этгээдийг сонгон шалгаруулах/

 

3176

93

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2010 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдрийн 402 дугаар тушаал

Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

 

3177

94

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн 228 дугаар тушаал

Барилгын норматив баримт бичиг батлах тухай

 

3178

95

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн 217 дугаар тушаал

Журам батлах тухай /төмөр замын тээвэр дэх сүйрэл, осол, гологдлыг шинжлэн судлах журам/

 

3179

96

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2010 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн 52 дугаар тушаал

Мэргэшлийн хорооны бүрэлдэхүүн, мэргэшлийн шалгаруулалт явуулах журам, гэрчилгээний загварыг шинэчлэн батлах тухай

 

3180

 

97

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2010 оны 8 дугаар сарын 20-ны өдрийн 150 дугаар тушаал

Журам шинэчлэн батлах тухай

 

3181

98

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2010 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдрийн 331 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

/Регистрийн дугаарыг шинээр олгох, өөрчлөх, хүчингүй болгох/

 

3182

99

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2010 оны 8 дугаар сарын 6-ны өдрийн 361 дүгээр тушаал

Журам, заавар, загвар батлах тухай

 

3183

100

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2010 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдрийн 353 дугаар тушаал

Шаардлага, загвар батлах тухай

 

3184

101

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2010 оны 7 дугаар сарын 22-ны өдрийн 388 дугаар тушаал

Журам батлах тухай /Гаалийн зуучлагчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам/

 

3185

 

 

 

 

 

 

 

18

102

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2010 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрийн 44 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай /Шинжилгээний объектыг шүүхийн шинжилгээний байгууллагад хадгалах, шилжүүлэх устгах журам/

 

3186

 

103

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайдын 2010 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдрийн 110/137 дугаар хамтарсан тушаал

Журам батлах тухай /Эдийн засгийн шинжилгээ хийх журам/

 

3187

 

104

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2010 оны 7 дугаар сарын 19-ний өдрийн 135/256 дугаар хамтарсан тушаал

Журам батлах тухай

/Шүүх эмнэлгийн шинжилгээ хийх журам/

 

3188

 

105

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдрийн 290 д

Барилгын норм ба дүрэм батлах тухай

 

3189

 

19

106

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн 234 дүгээр тушаал

Барилгын норм ба дүрэм батлах тухай

 

3190

 

20

107

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2010 оны 10 дугаар сарын 8-ны өдрийн 268 дугаар тушаал

Хориг цуцлах, хориг тавих тухай

 

3191

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

108

Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2010 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/206 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

/Хоолны газрын нийтлэг журам/

 

 

3192

109

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2010 оны 7 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/250 дугаар тушаал

Журам, гэрээ, гэрчилгээний загвар батлах тухай

 

3193

110

Дорнод аймгийн засаг даргын 2010 оны 9 дүгээр сарын 8-ны өдрийн 312 дугаар захирамж

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай

 

 

 

 

 

22,23

111

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 10 дугаар сарын 5-ны өдрийн 335 дугаар тушаал

Дүрэм батлах, дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай

 

3194

 

112

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн 234 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралт

Хөргөлтийн систем

 

 

24

 

113

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн 234 дүгээр тушаалын 2 дугаар хавсралт

Усжуулалтын систем, түүний байгууламж

 

25,26

114

Эрүүл мэндийн сайдын 2010 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн 378 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

/Эмийн гаж нөлөөг бүртгэн мэдээлэлх тухай/

 

 

 

 

 

 

27

 

115

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2010 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 471 дүгээр тушаал

Ерөнхий боловсролын сургуулийн үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай

 

116

Эрүүл мэндийн сайдын 2010 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн 377 дугаар тушаал

Цусны аюулгүй байдлыг хангах талаарх заавар, журмыг шинэчлэн батлах тухай

 

117

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2010 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 197 дугаар тушаал

Журам, загвар, тодорхойлолт батлах тухай

 

 

 

28

 

118

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2010 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/333 дугаар тушаал

Аргачлал батлах тухай

 

119

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2010 оны 11 дүгээр сарын 4-ний өдрийн 492 дугаар тушаал

Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

 

3201

 

 

 

 

29,30

120

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2010 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн 189/385 дугаар хамтарсан тушаал

Журам батлах тухай

/Гэмтлийн зэрэг тогтоох журам/

 

3202

121

Эрүүл мэндийн сайдын 2010 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн 363 дугаар тушаал

Биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэл-тийн магадлан итгэмжлэлийн тухай

 

3203

 

 

2011 онд “Хууль зүйн мэдээлэл” сэтгүүлд

нийтлэгдсэн дүрэм журам

¹

Тушаалын он, сар, өдөр

Тушаалын агуулга

Улсын бүртгэлийн дугаар

Нийтлэгдсэн

дугаар

1

ХХАА, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2010 оны 9 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/212 дугаар тушаал

Журам батлах тухай /Мал эмнэлгийн зориулалттай эм,эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох лиценз олгох/

 

3205

 

 

 

 

 

1

 

2

Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд, Сангийн сайдын 2010 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрйин 160/265 дугаар хамтарсан тушаал

Журам батлах тухай

/Хүнсний талон олгох журам/

 

3206

 

3

Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2010 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 474 дүгээр захирамж

Архи согтууруулах ундаа худалд-даггүй, түүгээр үйлчилдэггүй өдөртэй болох тухай

 

3207

4

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2010 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 573 дугаар тушаал

Заавар батлах тухай

 

 

3204

 

2,3

5

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2010 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрйин 163 дугаар тушаал

Журам батлах тухай /Тэтгэвэр, тэтгэмж тогттоход шаардагдах баримт бичгийг бүрдүүлэх, хянах журам/

 

3211

 

 

 

 

 

4

6

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2008 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдрийн 19-р тогтоол

Шимтгэлийн хэмжээг тогтоох тухай

 

3212

7

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 417 дугаар тушаал

Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай

 

3213

 

8

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2011 оны 1 дүгээр сарын 13-ний өдрийн 09 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

/Дээд боловсролын сургалтын байгууллагыг аттестатчилах журам /

 

3214

 

 

 

5

9

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын 2011 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/13 дугаар тушаал

Маягт батлах тухай

 

3215

10

Эрүүл мэндийн сайдын 2011 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдрийн 28 дугаар тушаал

Эмнэлгийн мэргэжилтний давтан сургалтын журам, бүрэлдэхүүн батлах тухай

 

3216

 

6

11

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 22 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

/Гаалийн бүрдүүлэлтийн дараахь шалгалт хийх журам/

 

3217

 

 

 

 

7

12

Сангийн сайдын 2011 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 12 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

/Ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын зардлыг НББ-д бүртгэх /

 

 

3218

13

Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын 2010 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн 322 дугаар захирамж

Худалдаа, үйлчилгээний байгууллагуудын ажиллах цагийн хуваарийг шинэчлэн батлах тухай

 

3219

14

Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын 2010 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 431 дугаар захирамж

Захирамжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

 

3220

 

 

 

8

15

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2011 оны 2 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/36 дугаар тушаал

Журам шинэчлэн батлах тухай

 

3221

16

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2009 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрийн 18 дугаар тогтоол

Оршуулгын тэтгэмжийн хэмжээ тогтоох тухай

 

3223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

17

Гадаадын иргэн, харъяатын асуудал эрхлэх газрын даргын 2010 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрийн тушаал

МУ-ын харъяат хүүхдийг үрчлэх хүсэлт гаргасан гадаадын иргэнтэй ярилцлага хийх журам

 

3224

18

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2009 оны 8-р сарын 12-ны өдрийн 31-р тогтоол

Өвчтөн сахисны тэтгэмжийн хэмжээг тогтоох тухай

 

3225

19

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2009 оны 10-р сарын 22-ны өдрийн 38-р тогтоол

Даатгуулагчийг эрүүл мэндийн үзлэгт үнэ төлбөргүй үзүүлэх эрхээр урамшуулах журам батлах тухай

 

3326

20

ХХААХҮ-ийн сайдын 2009 оны 11-р сарын 19-ний өдрийн 261-р тушаал

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай

 

3222

 

10

21

МУ-ын сайд нарын хэм хэмжээ тогтоосон хүчин төгөлдөр шийдвэрийн жагсаалт

 

 

 

 

 

 

11,12

22

Засгийн газрын агентлагийн дарга нарын хэм хэмжээ тогтоосон хүчин төгөлдөр шийдвэрийн жагсаалт

 

 

23

Аймаг, нийслэлийн засаг дараг нарын хэм хэмжээ тогтоосон хүчин төгөлдөр шийдвэрийн жагсаалт

 

 

24

ЗТБХБ-ын сайдын 2010 оны 12-р сарын 30-ны өдрийн 429-р тушаал

Барилгын норм ба дүрэм батлах батлах

3227

13,14

25

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 429 дүгээр тушаал

Барилгын норм ба дүрэм батлах батлах

 

3227

 

15,16

26

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2011 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдрийн А/63/67 дугаар хамтарсан тушаал

Журам батлах тухай /Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслээс ялгарах нүүрсхүчлийн хийн хэмжээ, хөдөлгүүрийн багтаамжаас хамааруулан ангилал тогтоох тухай/

 

 

3228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

27

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2011 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн 41 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай /Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зарим объект, үйл ажиллагаанд гэрчилгээ олгох журам/

 

3229

28

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2010 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 211 дүгээр тушаал

Журам шинэчлэн батлах тухай

/Шийдвэр гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам/

 

3230

29

ХЗДХС-ын 2011 оны 3-р сарын 4-ний өдрийн 40 дүгээр тушаал

Журамд өөрчлөлт оруулах тухай

 

3231

30

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2010 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрийн 52 дугаар тушаал

Журам батлах тухай/Барьцаа гаргах, буцаан олгох, барьцааны хэмжээ тогтоох журам/

 

3232

31

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2011 оны 2-р сарын 28-ны өдрийн 88-р тушаал

Тушаалын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

 

3233

32

Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн 3 талт үндэсний хорооны хурлын 2011 оны 4-р сарын 5-ны өдрийн 1-р тогтоол

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

 

3243

33

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2011 оны 3-р сарын 21-ний өдрийн 84-р тушаал

Барилгын норм ба дүрэм батлах батлах

 

3234

 

18,19

34

БОАЖ-ын сайд, ХХААХҮ-ийн сайд, ЭМ-ийн сайдын 2011 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/81/А/36/94-р хамтарсан тушаал

Жагсаалт батлах тухай

 

 

3235

 

 

20

35

Ашигт малтмалын газрын даргын 2010 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрйин 123 дугаар тушаал

Маягт шинэчлэн батлах тухай

 

3236

 

21

36

Ашигт малтмалын газрын даргын 2010 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрйин 123 дугаар тушаал

Маягт шинэчлэн батлах тухай

 

3236

 

22

37

Гадаадын иргэн,харъяатын асуудал эрхлэх газрын даргын 2010 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/429 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

/Гадаадын иргэнд Монгол Улс хувийн хэргээр зорчих уриога олгох журам/

 

3237

 

 

 

 

23

 

 

38

Цөмийн энергийн газрын даргын 2010 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрйин 357 дугаар тушаал

Дүрэм батлах тухай

 

 

3238

39

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2011 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн 134 дүгээр тушаал

Харъяа гаалийн байгууллагын эрх хэмжээг тодорхой бараагаар хязгаарлах тухай

 

3239

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

40

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2010 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн 222 дугаар тушаал

Журам батлах, мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх тухай

 

3240

41

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2011 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 103 дугаар тушаал

Загварт өөрчлөлт оруулах тухай

 

3241

42

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2011 оны 4 дүгээр сарын 8-ны өдрийн 118 дугаар тушаал

Журамд өөрчлөлт оруулах тухай

 

3242

43

Төрийн өмчийн хорооны газрын даргын 2010 оны 7 дугаар сарын 22-ны өдрийн 342 дугаар тогтоол

Аргачлал батлах тухай

 

3244

44

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2011 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 207 дугаар тушаал

Жагсаалт, үндэсний кодыг шинэчлэн батлах тухай

 

3945

 

25

45

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2011 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 207 дугаар тушаал

Жагсаалт, үндэсний кодыг шинэчлэн батлах тухай

 

3945

 

26

46

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2011 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 207 дугаар тушаал

Жагсаалт, үндэсний кодыг шинэчлэн батлах тухай

 

3945

 

27

47

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2011 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 208 дугаар тушаал

Үндэсний кодод нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

 

3246

 

 

 

 

 

 

28

 

48

Монгол Улсын шадар сайдын 2011 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн 19 дүгээр тушаал

Журам батлах тухайБүтээгдэхүүнээс дээж авах, түүнийг хадгалах тээвэрлэхтэй холбогдсон журам

 

3247

49

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2011 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн 92 дугаар тушаал

Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

 

3248

50

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2011 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 123 дугаар тушаал

Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

 

3249

 

51

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2011 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдрийн 134 дүгээр тушаал

Барилгын норм ба дүрэм батлах тухай

 

3251

 

 

 

 

 

 

29

52

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2011 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн 254 дүгээр тушаал

Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

 

3252

53

Нийгмийн даатгаалын ерөнхий газрын даргын 2011 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдрийн 87-р тушаал

Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хэмжээ тогтоох тухай

 

3253

54

Ховд аймгийн Засаг даргын 2010 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдрйин 245 дугаар захирамж

Журам шинэчлэн батлах тухай

 

3254

55

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2011 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 103 дугаар тушаал

Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллыг шинэчлэн батлах тухай

 

3250

 

30

56

ХХАА, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2011 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/74 дүгээр тушаал

Журам батлах тухай

Малыг бүртгэх, мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх тухай

 

3255

 

31

57

Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын 2010 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдрйин А/135 дугаар захирамж

Халаалтын хугацааг тогтоох тухай

 

3256

 

 

 

 

 

32

58

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2011 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн 138 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

Суурь бүтэц ашиглуулах журам

 

3257

59

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2011 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн 256 дугаар тушаал

Маягт, журам батлах тухай

 

3258

60

Стандарчилал, хэмжил зүйн үндэсний зөвлөлийн 2011 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 27 дугаар тушаал

Дүрэм батлах тухай

Тохирлын үнэлгээний байгууллагын итгэмжлэлийн тогтолцоо үндсэн дүрэм

 

 

3259

 

 

 

 

 

 

33

61

Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2009 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдрйин 24 дүгээр тушаал

Протез, ортопедийн хэрэгслийн жишиг үнийг шинэчлэн тогтоох тухай

 

3260

62

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2011 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн 293 дугаар тушаал

Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

 

3261

63

НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2011 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 131 дүгээр тогтоол

Журам батлах тухай

 

 

64

Оюуны өмчийн газрын даргын 2011 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн 65 дугаар тушаал

Оюуны бүтээлийн үнэлгээ тогтоох, баталгаажуулах журам батлах тухай

 

3262

 

 

 

 

 

 

 

34

65

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2011 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн А/241 дүгээр тушаал

Байгалийн ургамал ашиглах дээд хэмжээг тогтоох тухай

 

3263

66

Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын 2011 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдрийн 240 дүгээр захирамж

Халаалтын улирал эхлэх дуусах хугацааг тогтоох

 

3264

67

Батлан хамгаалахын сайдын 2011 оны 7дугаар сарын 9-ний өдрийн 230 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

 

3265

68

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2011 оны 7 дугаар сарын 29-ний өдрийн 371 дүгээр тушаал

Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

 

3266

69

Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын 2011 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн 153 дугаар тушаал

Хөдөлмөр зарцуулалтын нормын тухай


3267

 

35

70

Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын 2011 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн 153 дугаар тушаал

Хөдөлмөр зарцуулалтын нормын тухай /үргэлжлэл/


3267

 

36

71

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын дарга, цаг уур орчны шинжилгээний газрын даргын 2011 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн А/261/92 дугаар хамтарсан тушаал

Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

 

 

3268

 

 

 

 

 

37

72

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2011 оны 8 дугаар сарын 18-ны өдрийн 226 дугаар тушаал

Дүрэм батлах тухай

 

3269

73

Эрүүл мэндийн сайдын 2011 оны 9-р сарын 5-ны өдрийн 280-р тушаал

Журам батлах тухай

3270

74

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2011 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдрийн 211 дүгээр тушаал

Дүрэм батлах тухай

Ачаа өргөх манпуляторт краныг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрэм

 

 

3271

 

 

 

 

38

75

Монгол Улсын шадар сайд, Сангийн сайдын 2011 оны 9 дүгээр сарын 9-ний өдрйин 47/186 дугаар хамтарсан тушаал

Журам батлах тухай

 

 

3272

76

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2011 оны 7 дугаар сарын 18-ны өдрийн 200 дугаар тушаал

Төсөв зохиох заавар батлах тухай

 

3273

 

 

 

39

 

77

Монгол Улсын Тэргүүн шадар сайдын 2011 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрйин 25 дугаар тушаал

Маргаан шийдвэрлэх комиссын ажиллах журмыг батлах тухай

 

3274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 онд “Хууль зүйн мэдээлэл” сэтгүүлд

нийтлэгдсэн дүрэм журам

¹

Тушаалын он, сар, өдөр

Тушаалын агуулга

Улсын бүртгэлийн дугаар

Нийтлэгдсэн

дугаар

1

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2011 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 296 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

/Монгол Улсын хилээр нэвтэрч буй хөдлөх бүрэлдэхүүний бүртгэл хөтлөх, хүлээлцэх журам/

 

3284

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2011 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн 122 дугаар тушаал

Журам батлах тухай

/Гадаадын иргэнийг саатуулах байрны дотоод журам/

 

3286

3

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2011 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдрийн 123 дугаар тушаал

Нотариатын үйлчилгээний хөлс, зардлын хэмжээг батлах тухай

 

3287

4

УДШ-ийн Ерөнхий шүүгч, ХЗДХСайд, Улсын Ерөнхий прокурорын 2011 оны 8 дугаар сарын 31-ний 109/146 дугаар хамтарсан захирамж, тушаал

Зааварт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

 

 

 

5

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2011 оны 10 дугаар сарын 7-ны өдрийн 171 дүгээр тушаал

Заавар батлах тухай

/Нотариатын үйлдэл хийх заавар/

 

3289

6

ХХАА, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2010 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдрийн А/67 дугаар тушаал

Заавар батлах тухай

/Мал амьтны халдварт өвчинтэй тэмцэх заавар/

 

3285

 

2,3

7

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2011 оны 11 дүгээр сарын 3-ны өдрийн 301 дүгээр тушаал

Журам шинэчлэн батлах тухай

/Тээвэрлэлттэй холбогдсон баримт бичгийг хэвлүүлэх, ашиглах журам/

 

 

3290

 

 

 

 

 

 

 

4,5

8

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2011 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 475 дугаар тушаал

Тушаалын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

 

3291

9

Эрүүл мэндийн сайдын 2011 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 366 дугаар тушаал

Ахуйн шавьж, мэрэгч устгах, ариутгах халдваргүйжүүлэх бодисыг улсын бүртгэлд бүртгэх журам

 

3292

10

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2011 оны 11 дүгээр сарын 3-ны өдрийн 305 дугаар тушаал

Норматив баримт бичиг батлах тухай

 

3293

11

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2011 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 125 дугаар тушаал

Барилгын норм ба дүрэм батлах тухай

 

 

3294

 

 

 

 

6

12

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 418 дугаар тушаал

Барилгын норм ба дүрэм батлах тухай

 

3295

 

 

13

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2011 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 314 дүгээр тушаал

Хориг цуцлах тухай

 

3296

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

14

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2011 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/342 дугаар тушаал

Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний ажлын үйлчилгээний хөлс, хураамжийн хэмжээ тогтоох тухай

 

3297

15

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2011 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/349 дүгээр тушаал

2011 онд ашиглах байгалийн ургамлын дээд хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай

 

3298

16

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2011 оны 6-р сарын 10-ны өдрийн 167-р тушаал

Журам батлах тухай: Аюултай байгууламж байрлуулах зай, огтлолцлын болон байршлын нөхцөлийг тодорхойлох журам

 

 

3299

17

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2011 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 567 дугаар тушаал

Жагсаалт, үндэсний кодыг шинэчлэн батлах тухай

 

3300

18

Эрүүл мэндийн сайдын 2011 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдрийн 400 дугаар тушаал

Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт эмийг импортлох,үйлдвэрлэх, ханган нийлүүлэх журам батлах тухай

 

3301

 

 

 

8

 

19

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2011 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 680 дугаар тушаал

Үндэсний кодод оруулах зарим нэмэлт, өөрчлөлтийг батлах тухай

 

3302

20

Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2011 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 331 дүгээр тогтоол

“Жолоочийн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох итгэлцүүр хэрэглэх журам” батлах тухай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

21

Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2011 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 332 дугаар тогтоол

“Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын гэрээний стандарт загвар” батлах тухай

 

 

22

Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2011 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 334 дүгээр тогтоол

“Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын гэрээний даатгуулагчийн мэдүүлгийн маягт” батлах тухай

 

23

Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2011 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 336 дугаар тогтоол

Даатгалын гэрээ байгуулж чадаагүй жолооч нарыг даатгагч нарт хуваарилах журам батлах тухай

 

24

Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2011 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 337 дугаар тогтоол

Жолоочийн даатгалын сангийн санхүүжилтийг төвлөрүүлэх данс байршуулах, сангийн хөрөнгийг шилжүүлэх,зарцуулах журам батлах тухай

 

25

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2012 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн А/05 дугаар тушаал

Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 2012 онд агнах, барих агнуурын амьтны тоо хэмжээний дээд хязгаарыг тогтоох тухай

 

3304

26

Батлан хамгаалахын сайдын 2009 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 115 дугаар тушаал

Журмын заалтыг өөрчлөн найруулах тухай

 

3306

27

Эрүүл мэндийн сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2011 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрйин 408/500 дугаар хамтарсан тушаал

Журам батлах тухай: Эмнэлгийн мэргэжилтний төгмөлтийн дараах мэргэшүүлэх болон давтан сургалт явуулах, зөвшөөрөл олгох, сунгах, хүчингүй болгох журам

 

 

3307

28

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2011 оны 9 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 256 дугаар тушаал

Барилгын норм ба дүрэм батлах тухай

 

3303

 

10

29

Сангийн сайдын 2012 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдрийн 78 дугаар тушаал

Журамд өөрчлөлт оруулах тухйа

 

3314

 

 

 

11

30

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2011 оны 9 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 256 дугаар тушаал

Барилгын норм ба дүрэм батлах тухай

 

3303

31

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2011 оны 9 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 256 дугаар тушаал

Барилгын норм ба дүрэм батлах тухай

 

3303

 

 

12

32

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2012 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдрйин 01 дүгээр тушаал

Боловсролын баримт бичгийн загвар шинэчлэн батлах тухай

 

3308

 

 

13

33

Оюуны өмчийн газрын даргын 2011 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн 112 дугаар тушаал

Барааны тэмдгийг бүртгэх, улсын бүртгэл хөтлөх, тэдгээрт өөрчлөлт оруулах тухай журам, журмын хавсралтуудыг батлах тухай

 

 

3309

34

Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдрйин 41 дүгээр тушаал

Эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний бүртгэлийн журам батлах тухай

 

3311

 

14

35

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Хүнс,хөдөө аж ахуй,хөнгөн үйлдвэрийн сайд,Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/74,А/37,/77 дугаар хамтарсан тушаал

Монгол Улсад 2012 онд хөдөө аж ахуйд ургамал хамгааллын зориулалтаар ашиглаж болох пестицидийн жагсаалт, хэрэглэх хэмжээ батлах тухай

 

 

3312

 

 

15

 

36

Эрүүл мэндийн сайд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2012 оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдрйин А/17,/16 дугаар хамтарсан тушаал

“Полихлорт бифенилийн бүртгэл хөтлөх, цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, устгах, импортлох, экспортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх” журам батлах тухай

 

 

3313

 

 

 

 

 

 

16

37

Монгол Улсын Сангийн сайд, Статистикийн хорооны даргын 2012 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдрийн 82/51 дүгээр хамтарсан тушаал

Заавар, загвар шинэчлэн батлах тухай

 

3315

 

38

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2012 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдрийн 83 дугаар тушаал

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайланг хүлээн авах, хянах, нэгтгэл хийх журам шинэчлэн батлах тухай

 

3316

39

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2011 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрйин 378 дугаар тушаал

Багшид мэргэжлийн зэрэг олгох, хчингүй болгох журам батлах тухай

 

3317

 

 

 

17

40

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2011 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрйин 386 дугаар тушаал

Шаардлага, загвар батлах тухай

 

3318

41

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2012 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрйин 130 дугаар тушаал

“Мэргэжлийн боловсрол,сургалтын байгууллагыг аттестатчилах” журам батлах тухай

 

3319

 

 

 

 

18

42

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2012 оны 3-р сарын 29-ний өдрийн 82-р тушаал

Төмөр замын аюултай бүс, төмөр замын зурвас газар, аюулгүйн бүсэд төмөр замын болон бусад объект байрлуулах, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулах,нэвтрэх журам батлах тухай

 

 

3320

43

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2012 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/28 дугаар тушаал

Аргачилсан заавар батлах тухай

 

3322

 

 

 

 

19

44

Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2012 оны 5-р сарын 1-ний өдрийн 121-р тушаал

Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвараас сэргийлэх тухай

 

3323

45

Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын 2012 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдрийн 086 дугаар тушаал

Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвараас сэргийлэх арга хэмжээний тухай

 

3324

 

Хаяг байршил

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
Хаяг: Чингис хааны талбай 7, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол улс
Утас: +(976)-11-315735
Факс: 315735
Мэйл: info@legalinstitute.mn
Цагийн хуваарь
Даваа ~ Баасан: 8.30 - 17.30
Цайны цаг: 12.30 - 13.30
Бямба, Ням-д: Амарна.